Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 trang 66, 67 Toán 2 Cánh diều

Giải bài Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 trang 66, 67  SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 67 Toán 2 tập 1 cánh diều

Tính

Bài 2 trang 67 SGK Toán 2 tập 1 cánh diều

Đặt tính rồi tính:

71 – 48                                         52 – 36

43 – 17                                         64 – 29

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 67 SGK Toán 2 tập 1

Tìm số bị mực che khuất

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 4 trang 67 Toán 2 SGK Cánh diều tập 1

Kiên và Mai giúp bà nhặt trứng gà, Kiên nhặt được 35 quả, Mai nhặt được ít hơn Kiên 16 quả. Hỏi Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà?

Tóm tắt

Kiên nhặt: 35 quả

Mai nhặt ít hơn Kiên: 16 quả

Mai nhặt: ?  quả

Mai nhặt được số quả trứng gà là:

35 – 16 = 19 (quả)

Đáp số: 19 quả trứng gà.

Advertisements (Quảng cáo)