Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 100, 101, 102 Toán lớp 2 Cánh diều: Ôn tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 100, 101, 102 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Ôn tập – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 100 Toán 2 – Ôn tập

a) Mỗi chữ cái ở vạch chỉ số nào trong tia số dưới đây

a) Chữ cái A chỉ số 19.

Chữ cái B chỉ số 31.

Chữ cái C chỉ số 47.

Chữ cái D chỉ số 62.

Chữ cái E chỉ số 88.

b)

Bài 2 trang 100 SGK Toán 2 Cánh diều

a) Tính nhẩm

8 + 4              15 – 6              9 + 2               6 + 8

4 + 8              15 – 9            11 – 9              14 – 8

b) Đặt tính rồi tính

48 + 27      25 + 75     80 – 7    100 – 8

82 – 55        50 – 39       91 + 9     100 – 28

c) Tính:

42 + 18 – 10                                              60 – 13 + 23

a) 8 + 4 = 12               15 – 6 = 9                9 + 2 = 11                 6 + 8 = 14

4 + 8 = 12                15 – 9 = 6               11 – 9 = 2                  14 – 8 = 6

c) 42 + 18 – 10 = 60 – 10 = 50

60 – 13 + 23 = 47 + 23 = 70

Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 2

Advertisements (Quảng cáo)

Khi tham gia ngày hội “Bảo vệ môi trường từ các sản phẩm tái chế”, khối lớp Hai làm được 24 sản phẩm, khối lớp Ba làm được nhiều hơn khối lớp Hai 16 sản phẩm. Hỏi khối lớp Ba làm được bao nhiêu sản phẩm?

Tóm tắt

Khối lớp Hai làm: 24 sản phẩm

Khối lớp Ba làm nhiều hơn khối lớp Hai: 16 sản phẩm

Khối lớp Ba: ?  sản phẩm

Khối lớp Ba làm được số sản phẩm là:

24 + 16 = 40 ( sản phẩm)

Đáp số: 40 sản phẩm.

Bài 4 trang 101 Toán lớp 2 – Ôn tập 

a) Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong hình sau:

b) Mỗi đường gấp khúc sau gồm mấy đoạn thẳng

c) Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép hình tứ giác

Advertisements (Quảng cáo)

b) Đường gấp khúc màu vàng gồm 7 đoạn thẳng.

Đường gấp khúc màu đỏ gồm 8 đoạn thẳng.

c) Hình đã cho có 14  mảnh ghép hình tứ giác được đánh số như sau:

Bài 5 trang 101 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều

Em hãy gợi ý giúp chị Hà chọn những can để đựng vừa đủ 8 l mật ong:

Ta có :

l = 6  + 2 

= 5  + 3 

= 5 l + 2 l + 1 l

= 4 l + 3 l + 1 l

Vậy để đựng vừa đủ 8 l mật ong, chị Hà có thể lấy các can như sau:

– 1 can 6 l và 1 can 2 .

– 1 can 5 l và 1 can 3 l.

– 1 can 5 l, 1 can 2 l và 1 can 1 l.

– 1 can 4 l, 1 can 3 l và 1 can 1 l.

Giải bài 6 trang 102 Toán 2 tập 1 Cánh diều

a) Nêu tên các con vật từ nhẹ nhất đến nặng nhất.

b) Tính tổng cân nặng của con dê và con hươu.

c) Tính hiệu cân nặng của con vật nặng nhất và con vật nhẹ nhất.

a) Cân nặng của các con vật như sau:

Con gấu: 85 kg                                       Con dê: 46 kg

Cá voi: 63 kg                                          Con hươu: 54 kg

Ta có: 46 kg < 54 kg < 63 kg < 85kg.

Vậy các con vật từ nhẹ nhất đến nặng nhất lần lượt là: con dê, con hươu, cá voi, con gấu.

b) Tổng cân nặng của con dê và con hươu là:

46 kg + 54 kg = 100 kg

c) Con vật nặng nhất là con gấu, con vật nhẹ nhất là con dê.

Hiệu cân nặng của con gấu và con dê là:

85 kg – 46 kg = 39 (kg)

Giải bài 7 trang 102 SGK Toán 2 tập 1

a) Em hãy ước lượng trong hình sau có khoảng bao nhiêu chiếc chìa khoá:

b) Em hãy đếm số chiếc chìa khoá ở hình trên để kiểm tra lại.

a) Quan sát hình vẽ ta thấy chìa khóa được xếp theo 4 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 1 chục chiếc chìa khóa.

Ước lượng: có 40 chiếc chìa khóa.

b) Đếm số chiếc chìa khóa ta thấy có 39 chiếc chìa khóa.

Advertisements (Quảng cáo)