Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Ôn tập về hình học và đo lường trang 98, 99 SGK Toán 2 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98, 99 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Ôn tập về hình học và đo lường – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 98 SGK Toán 2

a) Chỉ ra đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong trong hình sau:

b) Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình sau:

a)

b) – Ba điểm A, M, C thẳng hàng.

    – Ba điểm C, P, B thẳng hàng.

    – Ba điểm A, N, B thẳng hàng.

Bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 2 tập 1

a) Đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ A đến B sau:

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm.

a) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài các đoạn thẳng ta được kết quả như sau:

Độ dài đường gấp khúc màu tím là:

3 cm + 3 cm + 5 cm = 11 cm

Độ dài đường gấp khúc màu cam là:

3 cm + 2 cm + 4 cm = 9 cm

Độ dài đường gấp khúc màu xanh là:

6 cm + 6 cm = 12 cm

Advertisements (Quảng cáo)

b) Đổi: 1 dm = 10 cm.

Ta sẽ vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm theo các bước như sau:

– Bước 1: Chấm một điểm và đặt tên điểm đó là điểm A.

– Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A vừa chấm.

– Bước 3: Chấm điểm B tại vị trí 10 cm.

– Bước 4: Nối hai điểm A và B ta được đoạn thẳng AB dài 10 cm.

Bài 3 trang 99 Toán 2 tập 1 sách Cánh diều

Bình sữa to có 23 \(l\) sữa, bình sữa nhỏ có ít hơn bình sữa to 8 \(l\) sữa. Hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa?

Bình sữa nhỏ có số lít sữa là:

23 – 8 = 15 (\(l\))

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 15\(l\) sữa.

Giải Bài 4 trang 99 SGK Toán 2 tập 1

a) Mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì?

b) Hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong hình vuông sau?

a) Quan sát kĩ hình dạng của các mảnh bìa rồi gọi tên của các mảnh bìa đó.

b) Quan sát kĩ hình vuông đã cho rồi tìm xem hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong hình vuông .

a) Hai mảnh bìa đã cho có dạng hình tứ giác.

b) Mảnh bìa màu vàng lắp được vào vị trí số 5.

   Mảnh bìa màu đỏ lắp được vào vị trí số 8.

Bài 5 trang 99 Toán lớp 2 tập 1

Quan sát cân nặng của các loại hàng bày bán trong siêu thị:

g) Loại hàng nào nặng nhất? Loại hàng nào nhẹ nhất?

b) Chị Lan đã mua tất cả 10 kg. Theo em, chị Lan có thể đã mua những loại hàng nào?

a) Ta có:

1 kg < 2 kg < 3 kg < 4 kg < 5 kg < 8 kg.

Vậy: Quả bí đỏ nặng nhất; thịt, túi đường trắng và túi cà chua nhẹ nhất.

b) Ta có:

• 10kg = 1 kg + 1 kg + 1 kg + 2 kg + 5 kg.

Do đó, chị Lan có thể đã mua thịt, đường trắng, cà chua, bắp cải (hoặc con gà) và quả mít.

• 10kg = 1 kg + 1 kg + 3 kg + 5 kg.

Do đó, chị Lan có thể đã mua 2 trong 3 loại hàng: thịt, đường trắng, cà chua; gạo và quả mít.

• 10 kg = 1 kg + 2 kg + 2 kg + 5 kg

Do đó, chị Lan có thể đã mua thịt (hoặc đường trắng hoặc cà chua), con gà, bắp cải và quả mít.

• 10 kg = 1kg + 4 kg + 5 kg

Do đó, chị Lan có thể đã mua thịt (hoặc đường trắng hoặc cà chua), bột giặt và quả mít.

• 10kg = 1 kg + 1 kg + 8 kg

Do đó, chị Lan có thể đã mua 2 trong 3 loại hàng: thịt, đường trắng, cà chua và quả bí đó

• 10kg  = 2 kg + 8 kg

Do đó, chị Lan có thể đã mua con gà (hoặc bắp cải) và quả bí đỏ.

• 10kg = 2 kg + 3 kg + 5 kg

Do đó, chị Lan có thể đã mua con gà (hoặc bắp cải), gạo và quả mít.

Advertisements (Quảng cáo)