Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 18, 19 SGK Toán 2 Cánh diều

Giải bài Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 18, 19 Toán lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 18 Toán 2 tập 1

Tính?

8 + 4 = 12

9 + 3 = 12

Bài 2 trang 19 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Tính?

Advertisements (Quảng cáo)

9 + 2 = 11                                       9 + 4 = 13

7 + 4 = 11                                       8 + 5 = 13

Giải bài 3 trang 19 Toán 2 tập 1 

Advertisements (Quảng cáo)

Tính

7 + 5                            8 + 6                            6 + 5

7 + 6                          9 + 6                            6 + 6

7 + 5 = 12                             8 + 6 = 14                             6 + 5 = 11

7 + 6 = 13                             9 + 6 = 15                             6 + 6 = 12

Bài 4 trang 19 SGK Toán lớp 2 tập 1 cánh diều

Một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa nữa. Hỏi sau khi nối, đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa?

Phép tính: 9 + 5 = 14

Trả lời: Sau khi nối, đoàn tàu có tất cả 14 toa

Advertisements (Quảng cáo)