Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập trang 22, 23 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Luyện tập – bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22, 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 22 Toán 2 tập 1

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính trên tấm bảng mà mỗi con vật cầm, sau đó nối với kết quả ghi trên mỗi cánh diều.

Ta có:

9 + 6 = 15                           8 + 3 = 11

9 + 5 = 14                           9 + 9 = 18

8 + 9 = 17                           5 + 8 = 13

8 + 8 =  16                           3 + 9 = 12

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 trang 22 Toán lớp 2 Cánh diều

Tính nhẩm:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Advertisements (Quảng cáo)

                9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

                9 + 8 = 17

                8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

                8 + 6 = 14

               6 + 4 + 5 = 10 + 5 = 15

               6 + 9 = 15

Bài 3 trang 22 SGK Toán lớp 2 tập 1

a) Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

b) Nhận xét kết quả các phép tính trong từng cột.

a) Thực hiện tính nhẩm các phép tính trong mỗi cột.

b) Dựa vào kết quả tính được ở câu a để đưa ra nhận xét.

a)

b) Quan sát ta thấy kết quả các phép tính trong mỗi cột đều bằng nhau.

Giải Bài 4 trang 23 SGK Toán 2 cánh diều

Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu. Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ?

Phép tính: 

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả ?  con thỏ.

Để tìm số con thỏ nhà bạn Duyên nuôi tất cả ta lấy số con thỏ trắng cộng với số con thỏ nâu, hay ta thực hiện phép tính 6 + 7.

Phép tính: 6 + 7 = 13

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ.

Bài 5 trang 23 Toán 2 tập 1

Thảo luận cách tính của Dung và Đức. Em thích cách nào hơn?

Quan sát tranh rồi nêu cách tính của từng bạn.

Để thực hiện phép tính 9 + 5, bạn Dung đã tách 5 thành 1 + 4, rồi bạn lấy 9 + 1 = 10, sau đó lấy 10 + 4 để tìm được kết quả là 14.

Để thực hiện phép tính 9 + 5, bạn Đức đếm thêm 5 bắt đầu 9 (10, 11, 12, 13, 14) từ đó tìm được kết quả là 14.

Mỗi học sinh có lựa chọn khác nhau, ai thích cách làm nào thì chọn cách đó nhé. Tuy nhiên trong thực hành, cách làm của bạn Dung dễ thực hiện hơn.

Advertisements (Quảng cáo)