Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 17 SGK Toán 2 Cánh diều

Giải bài Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 trang 17 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 17 SGK Toán 2 tập 1

a) Tìm kết quả của mỗi phép tính:

b) Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả của các phép tính.

a) 9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                  7 + 3 = 10

  5 + 5 = 10                    1 + 9 = 10                  4 + 6 = 10

b)

Bài 2 trang 17 Toán lớp 2 tập 1

Advertisements (Quảng cáo)

Tính:

10 + 1                   10 + 4                  10 + 9

10 + 5                   10 + 7                  10 + 3

Thực hiện tính nhẩm để tìm kết quả của các phép tính.

10 + 1 = 11                    10 + 4 = 14                    10 + 9 = 19

Advertisements (Quảng cáo)

10 + 5 = 15                    10 + 7 = 17                    10 + 3 = 13

Bài 3 trang 17 SGK Toán 2 cánh diều

Tính nhẩm:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

      9 + 1 = 10

      9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

      8 + 2 = 10

      8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

      7 + 3 = 10

      7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

Giải Bài 4 trang 17 Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Quan sát tranh ta thấy số ở ô trống bằng tổng của hai số ghi trên cột, từ đó tìm được các số còn thiếu để điền vào chỗ trống.

Advertisements (Quảng cáo)