Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 36, 37 Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 –  bài 1, 2, 3, 4 trang 36, 37 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 36 Toán 2 cánh diều

Tính nhẩm:

14 – 5              15 – 6                11 – 4                11 – 3

13 – 7              16 – 8                18 – 9                14 – 8

14 – 5 = 9                15 – 6 = 9                  11 – 4 = 7                  11 – 3 = 8

13 – 7 = 6                16 – 8 = 8                  18 – 9 = 9                  14 – 8 = 6

Bài 2 trang 36 SGK Toán lớp 2 tập 1

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có:

14 – 7 = 7                            10 – 6 = 4

11 – 7 = 4                            11 – 6 = 5

13 – 6 = 7                            12 – 6 = 6                            11 – 5 = 6

Bài 3 trang 37 Toán lớp 2 tập 1 sách Cánh diều

Advertisements (Quảng cáo)

Xem Bảng trừ, nêu các phép tính còn thiếu:

Xem bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 rồi điền các phép tính còn thiếu vào các ô trống.

Lưu ý: Thứ tự các phép tính có thể khác nhau, học sinh có thể tùy chọn cách viết thứ tự các phép tính còn thiếu.

Giải Bài 4 tranmg 37 Toán 2 tập 1 SGK cánh diều

Giàn gấc nhà bà Nga có tất cả 13 quả, trong đó có 7 quả đã chín. Hỏi giàn gốc nhà bà Nga còn mấy quả chưa chín?

Phép tính: 

Trả lời: Giàn gốc nhà bà Nga còn ?  quả chưa chín.

Để tìm số quả gấc chưa chín ta lấy số quả gấc có tất cả trên giàn trừ di số quả đã chín, hay ta thực hiện phép tính 13 – 7.

Phép tính: 13 – 7 = 6.

Trả lời: Giàn gấc nhà bà Nga còn 6 quả chưa chín.

Advertisements (Quảng cáo)