Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Luyện tập trang 26, 27 Toán 2 tập 1 SGK Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 26 Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

a)   9 + 2 = 11                     5 + 7 = 12                     5 + 9 = 14

      9 + 3 = 12                     6 + 8 = 14                     5 + 8 = 13

b)   9 + 6 = 15                     5 + 6 = 11                     8 + 7 = 15

    6 + 9 = 15                       6 + 5 = 11                     7 + 8 = 15

Bài 2 trang 26 Toán lớp 2 Cánh diều

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

– Quan sát ta thấy tổng của hai số trong mỗi ngôi nhà chính là số trên đám mấy.

– Tính nhẩm các phép tính, sau đó điền số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Chẳng hạn, ta có 8 + 5 = 13, do đó số thích hợp điền vào ô trống thứ nhất ở ngôi nhà đầu tiên là 5.

Hoặc:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 26 SGK Toán lớp 2 tập 1

a) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

b) Tính:

9 + 5 + 1                            7 + 2 + 6

5 + 3 + 4                            8 + 4 + 5

a) Thực hiện tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng cộng đã học.

b) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Advertisements (Quảng cáo)

a) 9 + 5 = 14             9 + 4 = 13                  7 + 7 = 14             8 + 4 = 12

   6 + 7 = 13             7 + 4 = 11                   3 + 8 = 11             6 + 6 = 12

b) 9 + 5 + 1 = 14 + 1 = 15                           7 + 2 + 6 = 9 + 6 = 15

   5 + 3 + 4 = 8 + 4 = 12                              8 + 4 + 5 = 12 + 5 = 17

Bài 4 trang 27 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Chọn số hạng trong các số đã cho và tính tổng:

Chọn 2 số hạng trong các số đã cho rồi tính tổng của hai số đó theo công thức:

             Số hạng + Số hạng = Tổng.

Từ các số đã cho ta lập được tổng như sau:

7 + 1 = 8                              8 + 1 = 9

7 + 5 = 12                            8 + 5 = 13

7 + 3 = 10                            8 + 3 = 11

7 + 2 = 9                              8 + 2 = 10

7 + 9 = 16                            8 + 9 = 17

Giải Bài 5 trang 27 Toán lớp 2 tập 1

Sau chuyến học tập trải nghiệm, tổ Một vẽ được 6 bức tranh, tổ Hai sẽ được 7 bức tranh. Hỏi hai tổ vẽ được tất cả bao nhiêu bức tranh?

Phép tính: 

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả ?  bức tranh.

Để tìm số bức tranh cả hai tổ vẽ được ta lấy số bức tranh tổ Một vẽ được cộng với số bức tranh tổ Hai vẽ được, hay ta thực hiện phép tính 6 + 7.

Phép tính: 6 + 7 = 13.

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả 13 bức tranh.

Advertisements (Quảng cáo)