Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

Kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – Một rổ có 76 quả cam và quả quýt, trong đó có 24 quả cam Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả quýt ?

Gửi tới thầy cô và các em học sinh đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2021 – 2022 vừa được dethikiemtra sưu tầm và đăng tải. Hi vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập những dạng bài cơ bản để chuẩn bị cho kì thi sắp tới

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 – 2022

 MÔN: TOÁN – LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)          

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a) Số liền trước của số 50 là:

A. 51    B. 49     C. 48      D. 67

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 17 kg + …..= 20kg là:

A. 13 kg     B. 10 kg     C. 30 kg    D. 3 kg

c) Số lớn hơn số 42 và bé hơn số 44 là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 43     B. 85      C. 86      D. 87

d) Mẹ hái được 12 quả cam, chị hái được 13 quả cam. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả cam ?

A. 21 quả       B. 25 quả       C. 26 quả          D. 34 quả

e) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 50cm = ….dm là :

A. 8     B. 5    C. 50       D. 50 dm

Bài 2. Tính

7 + 6 = …         8 + 9 = ….      6 + 7 = …..   10 + 10 + 7=….

Advertisements (Quảng cáo)

14 –  6 = …        13 – 9 = ….    11 – 5 = …..   16 – 6 + 2=….

20dm + 30dm =………….             87cm – 4cm  + 6cm  =………

Bài 3. >;  < ;   =

42…..24          56 – 0  …..56 +1           28…..39

72…. 50 + 20      45 + 2… 45 – 2           43….26

2cm …..2dm        3dm + 4dm … 60cm      40cm ….39cm

Bài 4. Hình bên có

Có…………đoạn thẳng

Có………..hình tam giác.

Bài  5. Tổ em có 10 bạn trai, có 6 bạn gái. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn?

  Tóm tắt

Gái: ………bạn

Trai :………bạn

Có tất cả:  ……..bạn?

 Bài giải

 Phép tính:  ……………………………………………

  Trả lời: …………………………………………

Bài 6:  Một rổ có 76 quả cam và quả quýt, trong đó có 24 quả cam Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả quýt ?

Bài giải

Phép tính: ………………………………………………………………..…………

Trả lời:…………………………………………………………………..…………

Bài 7: Số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số là:……………………………………………..

Advertisements (Quảng cáo)