Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 72, 73 SBT Lý 11: Trong sợi quang chiết suất của phần lõi có đặc điểm gì ?

CHIA SẺ
Bài ôn tập chương VI Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 72, 73. Câu VI.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với để có một phát biểu đầy đủ và đúng…;  Trong sợi quang chiết suất của phần lõi có đặc điểm gì ?

Bài VI.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

1. Khi có khúc xạ liên tiếp qua nhiều môi trường có các mặt phân cách song song với nhau thì

2. Khi tia sáng truyền xiên góc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt khác nhau mà không có tia khúc xạ thì

3. Nội dung chung của định luật phản xạ ánh sáng và định luật khúc xạ ánh sáng là

4. Trong sợi quang chiết suất của phần lõi luôn

a) các tia sáng gồm tia tới, tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới.

b) ắt là có phản xạ toàn phần.

c) biểu thức sini thuộc về các môi trường đều có giá trị bằng nhau.

d) lớn hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh.

e) tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới

1 – c; 2 – b, 3 – a, 4 – d

VI.2. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau (Hình VI.l). Trong các điều kiện đó, giữa các góc i và r có hệ thức nào ?

A. i = r + 90o

B. i + r = 900

C. r = i + 900

D. Một hệ thức khác A, B, C.

Đáp án B

VI.3. Tiếp câu VI.2. Cho biết chiết suất của chất lỏng là n = 1,73 . Vậy góc tới i có giá trị nào ?

A. 300              B. 450

C. 600              D. Một giá trị khác A, B, C

Đáp án C

VI.4. Hai bản trong suốt có các mặt song song được bố trí tiếp giáp nhau như Hình VI.2. Các chiết suất là n1   n2. Một tia sáng truyền qua hai bản với góc tới i1 và góc ló i2. So sánh i1 và i2 ta có kết quả nào ?

A. i2 = i1          B. i2 > i1

C. i2 < i1           D> A, B, C đều có thể đúng tùy theo giá trị n1, n2

Đáp án A

* Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới i0.

Xét các điều kiện sau:

(1) n2 > n1        B. n2 < n1         C. sini ≥ n2/n1              D. n2/n1 > sin i

Hãy chọn các điều kiện thích hợp để trả lời hai câu hỏi VI.5 và VI.6 sau đây:

VI.5. Nếu muốn luôn luôn có khúc xạ ánh sáng thì (các) điều kiện là:

A. (1)               B. (2)               C. (1) và (4)                 D. (2) và (3)

Đáp án A