Bài tập SGK Hóa 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10
Bài 1,2,3, 4,5 trang 108 Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 1,2,3, 4,5 trang 108 Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 24 Hóa 10 trang 108: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo. Giải bài 1, 2,3,4,5 trang 108. Bài 1. Chọn câu đúng cho các câu sau: A. Clorua - vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết...
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 106 Hóa 10: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 106 Hóa 10: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua
Bài 23 Hóa 10 - Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua: Giải bài 1, 2,3,4,5,6,7 trang 106. Bài 1. Cho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 101 SGK Hóa 10: Clo
Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 101 SGK Hóa 10: Clo
lý thuyết và giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 101 SGK Hóa 10: Clo Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường, clo là khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc nó phá hoại niêm mạc...
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8 trang 96 SGK Hóa lớp 10: Khái quát về nhóm Halogen
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8 trang 96 SGK Hóa lớp 10: Khái quát về nhóm Halogen
giải bài 1 , 2,3,4,5,6,7,8 trang 96 SGK Hóa 10: Khái quát về nhóm Halogen - CHƯƠNG 5 - NHÓM HALOGEN Nhóm  VIIA   trong bảng tuần hoàn gồm  55  nguyên tố: Flo (ô số  99, thuộc chu kì  22), clo (ô...
Bài1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 88,89,90 Hóa 10: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử
Bài1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 88,89,90 Hóa 10: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử
- giải bài 1 trang 88; bài 2,3,4,5,6,7 trang 89; 8,9,10,11,12 trang 90 SGK Hóa 10: Luyện tập phản ứng oxi hóa - khử. Bài 1: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản-ứng oxi - hoá khử...
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 trang 86,87 SGK Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 trang 86,87 SGK Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Lý thuyết và giải bài 1, 2,3,4 trang 86; bài 5, 6, 7, 8 ,9 trang 87 SGK Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ...
Bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 82,83 SGK Hóa 10: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 82,83 SGK Hóa 10: Phản ứng oxi hóa – khử
giải bài 1, 2 trang 82; bài 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 83 SGK Hóa 10: Phản ứng oxi hóa - khử - Chương 4 I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI...
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 ,8,9 trang 76 Hóa 10: Luyện tập liên kết hóa học
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 ,8,9 trang 76 Hóa 10: Luyện tập liên kết hóa học
giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8,9 trang 76 SGK Hóa 10: Luyện tập liên kết hóa học Bảng 9. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Loại liên kết Liên kết ion Liên kết cộng hóa...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74 SGK Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74 SGK Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa
Kiến thức trọng tâm và giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa - Chương 3. Số oxi hóa: Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng...
Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 70,71 Hóa lớp 10:
Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 70,71 Hóa lớp 10:
Bài 1. Tìm câu sai trong các câu sau: A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh-thể nguyên-tử. B. Trong mạng tinh-thể nguyên-tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự...