Bài tập SGK Hóa 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 64 Hóa lớp 10: Liên kết cộng hóa trị
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 64 Hóa lớp 10: Liên kết cộng hóa trị
giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 64 SGK Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị - Chương 3. Bài 1. Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên...
Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 59,60 Hóa lớp 10: Liên kết ion tinh thể ion
Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 59,60 Hóa lớp 10: Liên kết ion tinh thể ion
- Giải bài 1, 2 trang 59; bài 3, 4, 5, 6 trang 60 SGK Hóa 10: Liên kết ion tinh thể ion - Chương 3. I. Khái niệm về liên kết hóa học 1. Khái niệm về liên kết Trừ trường...
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 53, 54 Hóa 10: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 53, 54 Hóa 10: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn
Bài 1. a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên-tố thành chu kì, nhóm ? b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn ? Mỗi...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 51 Hóa lớp 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 51 Hóa lớp 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Chương 2. Bài 1.Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố...
Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, Định luật tuần...
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 41 Hóa lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 41 Hóa lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
- giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 41 SGK Hóa lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Chương 2. - Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các...
Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 35 SGK Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 35 SGK Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Chương 2. Đáp án và hướng dẫn trả lời câu hỏi, bài tập SGK...
Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 30 Hóa10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 30 Hóa10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 30 Hóa 10: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử - Chương 1. Bài 1: Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ? Hướng dẫn: Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử
: vận dụng giải Giải bài 1,2 trang 27; bài 3,4,5,6 trang 28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử. I. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Cấu hình electron nsuyên tử biểu diễn sự phân bô' electron trên các phân lớp thuộc các...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 - Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử - Chương 1. Bài 1.  Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là: A. 18575M      B.  75185M...