Bài tập SGK Hóa 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10
Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử
Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tử
- Hướng dẫn Giải các bài 1,2,3,4,5,6 trang 18 SGK Hóa lớp 10: Luyện tập Thành phần nguyên tử - Chương 1. Bài 1: Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1: a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử...
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 13,14 hóa 10: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 13,14 hóa 10: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 giải bài tập 1,2 trang 13; Bài 4,5,6,7,8 trang 14 SGK Hóa lớp 10. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - chương 1. Bài 1: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng A.  số...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 Hóa lớp 10:Thành phần nguyên tử
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 Hóa lớp 10:Thành phần nguyên tử
- Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Hóa lớp 10: Thành phần nguyên tử - Chương 1. Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C....