Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 1 lớp 1

Thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – TH An Trà: Viết các số 3,9,1,5 theo thứ tự từ bé đến lớn

CHIA SẺ

Mời các em học sinh cùng nhau tham khảo chi tiết đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 của trường TH An Trà, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

(Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Trong các số từ 0 đến 10. Số bé nhất là

A. 1      B. 0       C. 6      D. 10

Câu 2: Kết quả của 2 + 1 là

A. 2     B. 1      C. 3      D. 0

Câu 3: Tiếp theo sẽ là hình nào?

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Số?

Câu 2: Tính

4+1     2+3     2+1        5+0

Câu 3: Tính

1+1     3+2           4+1          5+0

Câu 4: Tính

1+0+4               1+1+2

Câu 5: Viết các số 3,9,1,5 theo thứ tự

a. từ bé đến lớn

b. từ lớn đến bé

Câu 6: Viết phép tính thích hợp vào ô trống