Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1 – Đề cuối kì 2 toán lớp 1 năm 2017

[Trường Tiểu học Vĩnh HY] – Đề cuối kì 2 toán lớp 1 năm 2017

CHIA SẺ

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Số liền sau của 99 là …….
b. Số liền trước của 80 là…..

Câu 2: Viết các số tròn chục từ 1 đến 10

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a. Điểm A ở trong hình chữ nhật
b. Điểm M nằm ở trong hình chữ nhật
c. Điểm B nằm ở trong hình chữ nhật
d. Điểm N nằm ở ngoài hình chữ nhật

Câu 4: Khoanh vào số lớn nhất: M2

a. 20 ; 40 ;   70 ;   10                      b.  70 ;   50 ;   80 ;    30

Câu 5: Khoanh tròn chữ cái đặt trước kết quả đúng: M2

Em nghỉ 1 tuần lễ và ba ngày. Vậy em nghỉ được:

a. 7 ngày

b. 8 ngày

c. 9 ngày

d. 10 ngày

Câu 6: Đặt tính rồi tính

   30 + 40

79 – 69

Câu 7:  Hãy so sánh 56 và 76

Câu 8: Một sợi dây dài 79 cm. Bố cắt đi 50 cm. Sợi dây còn lại là:

a. 19cm

b. 29cm

c. 20cm

d. 9cm

Câu 9: Lan có 20 cái kẹo, mẹ cho Lan thêm 20 cái kẹo nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Câu 10: Số hình tam giác có ở hình bên là:

A. 3

B.4

C.5

D.6


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

1: 0,5 x 2= 1điểm

a. 100

b. 79

2: 1 điểm – mỗi số 0,2 điểm

50; 60; 70; 80; 90

3: 1 điểm – mỗi ý 0,25 điểm

a. Đ

b. S

c. S

d. Đ

4: 0,5 điểm x2 = 1điểm

a. 70

b. 80

5: 1 điểm

D.10 ngày

6: 1 điểm

Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

7: 1 điểm    56 < 76

8: 1 điểm – B: 29cm

9: 1 điểm

– Lời giải, đáp số: 0,5 điểm

– Viết phép tính: 0,5 điểm

10: 1 điểm –
C.5

Quảng cáo
CHIA SẺ