Trang Chủ Lớp 1 Khảo sát chất lượng lớp 1

Trường Tiểu học Lê Lợi kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 1

Đề thi kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Lê Lợi năm học 2014-2015 (Có hướng dẫn chấm)

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1.

a. Khoanh vào tiếng có âm b.

be        ve           de          bé          le

b. Khoanh vào tiếng có âm e.

Quảng cáo - Advertisements

ba        me         bé          dê

Câu 2. Tô màu: Hình giống nhau tô màu giống nhau.

tomau_hinh-giong-nhau

II. Phần tự luận

Câu 1. Điền e hoặc b.

       ….é            x…..          ……an              ….à

Câu 2.  Em hãy vẽ một hình vuông và một hình tam giác.

………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Phần trắc nghiệm:

          Câu 1: 4 phần               Câu 2 : 4 phần

II. Phần tự luận:

          Câu 1: 4 phần               Câu 2 : 8 phần

Đúng 17 phần trở lên đạt Giỏi, từ14 đến 16 phần đạt khá. Từ 10 đến 13 phần ĐYC, dưới 10 phần là chưa đạt.

Quảng cáo - Advertisements