Trang Chủ Lớp 1 Đề kiểm tra lớp 1

[Phần 1] Đề ôn hè lớp 1 môn toán Đề số 1,2,3

Phần 1:  Gồm 03 Đề ôn hè lớp 1 hay được chia sẻ bởi Dethikiemtra.com.

Đề số 1

Bài 1:

Viết số liền sau các số: 3, 24, 56, 47, 80, 94:………………………………

Viết các số liền trước số tròn chục: ………………………………………………

Bài 2:

Số liền trước 3 56 32
Số ở giữa 21 18 45 78
Số liền sau 15 91

Bài 3:

Trong các số sau khoanh tròn vào số liền sau số tròn chục:

19      32       51       73       89       91

Bài 4: Hình bên có:

…… đoạn thẳng, đó là: …………………………………………………………

dem-doan-thang

…… điểm, đó là: …………………….

……… hình tam giác, đó là:

.…………………………………

…………………………………………

Advertisements (Quảng cáo)


Đề số 2

1. Viết tiếp vào chỗ ….

a/ Nếu hôm nay là thứ 5 ngày 16 thì:

– Ngày mai là thứ …… ngày ……..

– Ngày kia là ………….. ngày ……………..

– Hôm qua là ………….. ngày ……………..

– Hôm kia là ………….. ngày ……………..

b/ Nếu hôm nay là thứ 2 ngày 11 thì:

– Ngày mai là …….…… ngày ……………..

– Ngày kia là ………….. ngày ……………..

Advertisements (Quảng cáo)

– Hôm qua là ………….. ngày ……………..

– Hôm kia là ……….….. ngày …………….

2. Bố em đi công tác 1 tuần và 2 ngày. Hỏi bố em đi công tác bao nhiêu ngày?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Viết các số liền trước các số: 23, 34, 46, 56, 71, 89: ………………………… ………………………………………………………………………..…

Viết các số liền sau các số: 15, 19, 24, 45, 98, 65, 73: ………………………. …………………………………………………………………………………….


Đề số 3

    Bài 1:

–  Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào?…………………………………………

– Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào?………………………………………………..

– Số liền sau số 99 là số nào?………………………………………

    Bài 2:    Nối những ô có kết quả giống nhau.

12+34 37+10 -15 45 -11 – 23 98 – 32 + 0
89 – 23 77 – 31 -14 14 + 32 6 + 5

Bài 3: Hình vẽ d­ưới đây có bao nhiêu hình vuông . Khoanh vào đáp án đúng.

tim-o-vuong

a. 9 hình vuông

b. 10 hình vuông

c. 14 hình vuông

Bài 4: Tuấn hỏi Tú: “Năm nay bạn mấy tuổi?”. Tú đáp: “Anh mình vừa tròn 17 tuổi. Anh mình hơn mình  chục tuổi”. Hỏi Tú mấy tuổi?

………………………………………………….

Bài 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 8 rồi trừ đi 5 thì đư­ợc kết quả bằng 14.

…………………………………….

Advertisements (Quảng cáo)