Trang Chủ Chủ đề Chương 3 Toán lớp 5: Hình học

Chương 3 Toán lớp 5: Hình học

Giải bài 1,2 trang 104 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích
Giải bài 1,2 trang 104 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích
Luyện tập về tính diện tích trang 103, 104. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 104 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích Bài tập minh họa: Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước...
Bài 1,2 trang 102 Toán 5: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Bài 1,2 trang 102 Toán 5: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Giới thiệu biểu đồ hình quạt Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 102 SGK Toán 5: Giới thiệu biểu đồ hình quạt Lý thuyết và bài tập minh họa: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho...
Bài 1,2,3,4 trang 100,101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn
Bài 1,2,3,4 trang 100,101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn
 Luyện tập chung diện tích hình tròn trang 100, 101 Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 Bài 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính...
Tiết 98 – Giải bài 1,2,3 trang 100 Toán 5: Luyện tập (diện tích hình tròn)
Tiết 98 – Giải bài 1,2,3 trang 100 Toán 5: Luyện tập (diện tích hình tròn)
Đáp án, gợi ý giải bài 1,2,3 trang 100 SGK Toán 5: Luyện tập tính chu vi, diện tích hình tròn. 1.Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 6cm;                b) r...
Giải bài 1,2,3 trang 100 SGK Toán 5: Diện tích hình tròn
Giải bài 1,2,3 trang 100 SGK Toán 5: Diện tích hình tròn
Diện tích hình tròn - Toán 5: Đáp án và  giải bài 1,2,3 trang 100 SGK. Kiến thức cần nhớ: Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 S = r...
Bài tập 1,2,3,4 trang 99 Toán 5: Luyện tập về hình tròn
Bài tập 1,2,3,4 trang 99 Toán 5: Luyện tập về hình tròn
 Luyện tập về hình tròn, đường tròn, chu vi hình tròn trang 99. - Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 99 . Bài 1: Tính chu vi của hình tròn có bán kính r: a) r = 9m;    ...
Bài 1,2,3 trang 98 Toán 5: Chu vi hình tròn
Bài 1,2,3 trang 98 Toán 5: Chu vi hình tròn
Chu vi hình tròn - Toán 5 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 98 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn Tóm tắt lý thuyết tính chu vi hình tròn: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường...
Bài 1,2,3 trang 96,97 SGK Toán 5: Hình tròn, đường tròn
Bài 1,2,3 trang 96,97 SGK Toán 5: Hình tròn, đường tròn
 Hình tròn, đường tròn - Toán 5 - Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 96; bài 3 trang 97 SGK Toán 5: Hình tròn, đường tròn Tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa nhận biết hình tròn, đường tròn Đầu...
Luyện tập chung hình thang – Bài 1,2,3 trang 95 Toán 5
Luyện tập chung hình thang – Bài 1,2,3 trang 95 Toán 5
 Luyện tập chung hình thang, diện tích hình thang - Chương 3 Toán 5. Bài 1,2,3 trang 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung hình thang Bài 1: Tính diện tích hình tam giác  vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là: a)...
Bài tập 1,2,3 trang 94 Toán 5: Luyện tập diện tích hình thang
Bài tập 1,2,3 trang 94 Toán 5: Luyện tập diện tích hình thang
Luyện tập diện tích hình thang - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 94 . Bài 1: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h: a) a =...