Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Read – Đọc – Unit 9 – Trang 83 – Tiếng Anh 8: Choose a correct case for each of the following treatments.

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Read – Đọc – Unit 9 – Trang 83 – Tiếng Anh 8. Choose a correct case for each of the following treatments.

READ.

Click tại đây để nghe:

Dịch bài:

Trường hợp

Sơ cứu

Ngất xỉu

– Để bệnh nhân nằm thẳng.

– Không cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng.

– Cho nằm đầu thấp hoặc nâng chân cùa bệnh nhân cao hơn so với mặt phẳng cùa tim.

– Không để nạn nhân lạnh.

-Khi nạn nhân tỉnh lại thì cho uống môt tách trà

Sốc

–      Không làm bệnh nhân quá nóng với chăn và áo choàng ngoài.

–      Không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.

–    Không cho bệnh nhân uống thuốc hoặc rượu.

Bỏng

–      Lập tức làm lạnh vết bỏng để hạn chế tối đa tổn thương mô.

–       Cho vòi nước lạnh chảy trên vùng bị tổn thương (nêu có thể)

–    Giảm đau với túi chườm đá hoặc nước mát.

–    Dùng gạc vô trùng dày băng vết thương lại

Choose a correct case for each of the following treatments.

(Em hãy chọn trưòng hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây.)

a) The victim should not sit or stand.

b) Victim cannot drink wine or beer.

c) The victim’s head should be below the level of the heart.

Advertisements (Quảng cáo)

d) You should ease the pain with ice or cold water packs.

e) The victim should drink a cup of tea when reviving.

A. Fainting

B. Shock

C. Burns

Advertisements (Quảng cáo)

a. A (Fainting)                    b. B (Shock)

c. A (Fainting)                    d. C (Burns)                 e. B (Fainting)

Tạm dịch:

a) Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng.

=> Trường hợp: Ngất xỉu

b) Nạn nhân không thể uống rượu hoặc bia.

=> Trường hợp: Sốc

c) Đầu của nạn nhân phải ở dưới bề mặt của tim.

=> Trường hợp: Ngất xỉu

d) Bạn nên giảm đau bằng nước đá hoặc túi nước lạnh.

=> Trường hợp: Bỏng

e) Nạn nhân nên uống một tách trà khi hồi tỉnh.

=> Trường hợp: Ngất xỉu

Advertisements (Quảng cáo)