Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 9 – trang 80 – Tiếng anh 8: What would you do in these situations which require first-aid?

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 9 – trang 80 – Tiếng anh 8. What would you do in these situations which require first-aid?

GETTING STARTED.

Work with a partner. What would you do in these situations which require first-aid? The pictures will help you.

(Làm việc cùng với bạn của em. Em sẽ làm gì trong những tình huống cần phải sơ cứu? Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp em.)

a girl has a burn on her arm

a boy has a bad cut on his leg

a girl has a nose bleed

a boy has a bee sting

Advertisements (Quảng cáo)

a. a girl has a burn on her arm.

I’ll use cold water to ease the pain and then take her to the nearest clinic/ hospital if necessary.

b. a girl has a nose bleed

I’ll leave her lying flat and stuff her nose with cotton-wool to stop the bleeding.

c. a boy has a bad cut on his leg

Advertisements (Quảng cáo)

I’ll wash the cut with bactericide. Then I’ll bandage the cut to stanch it.

d. a boy has a bee sting

I’ll apply lime to the area around the sting to stop the sting from being swollen.

Tạm dịch:

a. một cô gái bị bỏng trên cánh tay.

Em sẽ sử dụng nước lạnh để giảm đau và sau đó đưa cô đến phòng khám/ bệnh viện gần nhất nếu cần thiết.

b. một cô gái bị chảy máu mũi

Em sẽ để cô ấy nằm thẳng và nhét bông vào mũi để cầm máu.

c. một cậu bé bị thương ở chân

Em sẽ rửa vết thương bằng thuốc diệt khuẩn. Sau đó, em sẽ băng bó vết thương lại.

d. một cậu bé bị ong đốt

Em sẽ bôi vôi vào khu vực xung quanh vết chích để ngăn chặn các vết ong đốt bị sưng.

Advertisements (Quảng cáo)