Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen and read – Nghe và đọc – Unit 9 trang 80 – Tiếng Anh 8: Select the topics covered in the dialogue.

Unit 9: A First – Aid Course – Khoá Học Cấp Cứu SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen and read – Nghe và đọc – Unit 9 trang 80 – Tiếng Anh 8.Practice the dialogue with a partner.;  Select the topics covered in the dialogue.

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

Nurse : Bach Mai Hospital.

Lan:     This is an emergency. Please send an ambulance to Quang Trung School. A student is hurt.

Nurse: Calm down. Can you tell me what happened?

Lan:    She fell off her bike and hit her head on the road.

Nurse:  Is she conscious?

Lan:    Yes, but she had a bad cut on her head. It’s bleeding quite badly.

Nurse: Try to stop the bleeding. Use a towel or a handkerchief to cover the wound. Then put pressure on it. Hold it tight.

Lan:    Will you hurry, please?

Nurse: Of course. What is the address of the school?

Lan:    Ngo Si Lien Lane. It’s between Quang Trung Street and Tran Hung Dao Street.

Nurse: The ambulance will be there in about 10 minutes.

She mustn’t fall asleep.

Lan:    All right. I promise I’ll keep her awake.

Dịch bài:

Y  tá: Bệnh viện Bạch Mai xin nghe.

Lan: Có cấp cứu. Xin cô cho xe cứu thương đến trường Quang Trung. Có một học sinh bị thương.

Advertisements (Quảng cáo)

Y  tá: Bình tĩnh nào. Em có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?

Lan: Bạn ẩy ngã xe đạp va đầu xuống đường cô ạ.

Y  tá: Bạn ấy còn tỉnh không?

Lan: Còn tỉnh ạ. nhưng mà bạn ấy bị một vết cắt ở trên đầu. Máu ra nhiều lắm cô ạ.

Y  tá: Cổ cầm máu cho bạn nhé. Hãy dùng khăn lau hoặc khăn tay để băng vết

thương lại. Sau đó đè mạnh lên vết thương và giữ thật chặt nhé.

Lan: Cô làm ơn nhanh lên cô nhé.

Y  tá: Dĩ nhiên rồi. Trường cháu ờ đâu?

Lan: Đường Ngô Sĩ Liên, ở giữa đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo, thưa cô.

Y  tá: Trong vòng 10 phút nữa xe cứu thương sẽ đến đó. Bạn cháu không được

Advertisements (Quảng cáo)

mê đâu nhé.

Lan: Dạ. Cháu hứa sẽ giữ cho bạn ấy tinh.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. Select the topics covered in the dialogue.

(Em hãy chọn ra những vấn đề được đề cập đến trong hội thoại.)

a) describing the condition of the injured person

b) asking for the address

c) asking about the condition of the injured person

d) asking for advice

e) giving first-aid instructions

f) arranging for an ambulance

g) saying the injured person’s name

a) describing the condition of the injured person

b) asking for the address

c) asking about the condition of the injured person

d) asking for advice

e) giving first-aid instructions

Tạm dịch:

a) mô tả tình trạng của người bị thương

b) hỏi xin địa chỉ

c) hỏi về tình trạng của người bị thương

d) xin lời khuyên

e) đưa ra hướng dẫn sơ cứu

f) sắp xếp xe cấp cứu

g) nói tên của người bị thương

Advertisements (Quảng cáo)