Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 7 học kì 1: Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đăc điểm nào dễ nhận biết chúng nhất ?

CHIA SẺ
Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đăc điểm nào dễ nhận biết chúng nhất ?; Nêu vai trò của giun đốt … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 7 học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng: Sản lông, giun đùa, giun đỏ, sán lá gan, giun rễ lúa, đỉa, giun chì, sán lá mâu, giun móc, sản hũ trầu, sản dãy, giun kim, giun đất, rươi

1.Ngành Giun dẹp…………………………………………

2. Ngành Giun tròn…………………………………….

3. Ngành Giun đốt……………………………………..

2. (3đ) Nêu vai trò của giun đốt.

3. (2đ) Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đăc điểm nào dễ nhận biết chúng nhất ?


1. 1, Ngành Giun dẹp: Sán lông, sán lá gan, sán lá máu, sán bã trầu, sán dây.

2, Ngành Giun tròn: Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, giun chỉ.

3, Ngành Giun đốt: Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi.

2. Vai trò của giun đốt:

– Làm thức ăn cho người và động vật.

– Làm cho đất trồng xốp thoáng.

– Làm màu mỡ đất trồng.

– Một số có hại cho người và động vật (đỉa…)

3. Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đặc điểm dễ nhận biết chúng nhất là:

Cơ thể hình trụ, thuôn dài 2 đầu.