Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 7 15 phút – Học kì 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo bộ răng và tập tính bắt mồi của chó sói?

CHIA SẺ
Trình bày đặc điểm cấu tạo bộ răng và tập tính bắt mồi của chó sói?; Đuôi dài, xù giúp con vật giữ thăng bằng khi chuyền cành, đi ăn theo đàn hàng chục con, ăn quả, hạt. Đây là đặc điểm của loài nào? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 7 15 phút – Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.(5đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đuôi dài, xù giúp con vật giữ thăng bằng khi chuyền cành, đi ăn theo đàn hàng chục con, ăn quả, hạt. Đây là đặc điểm của:

A. Chuột chù           B. Chuột chũi

C. Sóc                     D. Nhím

2. Đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất. Chúng có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khoẻ để đào hang. Đây là tập tính của:

A. Chuột chù           B. Chuột chũi

C. Sóc                     D. Nhím

3. Thú móng guốc nào sau đây thuộc bộ Guốc lẻ:

A. Tê giác, ngựa, lừa

B. Tê giác, lợn, bò

C. Lợn, bò, hươu

D. Voi, ngựa, bò

4. Báo và sói cùng thuộc bộ ăn thịt: cấu tạo, đời sống, tập tính có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau như:

A. Báo ăn tạp, sói ăn động vật

B. Báo rình mồi, vồ mồi còn sói đuổi bắt mồi

C. Báo sống đơn độc, sói sống theo đàn

D. Câu B và C đúng.

5. Thú có mõm kéo dài thành vòi ngắn. Bộ răng gồm những răng nhọn, răng hàm cũng 3 – 4 mấu nhọn. Đây là đặc điểm của bộ thú nào ?

A. Bộ gặm nhấm

B. Bộ ăn sâu bọ

C. Bộ ăn thịt

D. Cả A, B và C đều sai

2.(4đ) Trình bày đặc điểm cấu tạo bộ răng và tập tính bắt mồi của chó sói.

3.(1đ) Hãy kể tên các đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm (mỗi bộ thú nêu 2 đại diện).


1. 1 2 3 4 5
C B A D B

2. Đặc điểm cấu tạo bộ răng và tập tính bắt mồi của chó sói:
* Bộ răng:
– Răng cửa: ngắn, sắc để róc xương
– Răng nanh: lớn, dài, nhọn để xé mồi
– Răng hàm: có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi.
* Tập tính bắt mồi:
– Chó sói săn mồi về ban ngày, vuốt cùng không thu được vào trong đệm thịt, săn mồi theo đàn bàng cách đuổi mồi.
3. Các đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ, hộ gặm nhấm:
– Bộ ăn sâu bọ: chuột chù, chuột chũi
– Bộ gặm nhấm: chuột đồng, sóc, nhím