Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 học kì 1: Tại sao khi  ngập nước giun đất thường chui lên mặt nước?

CHIA SẺ
Tại sao khi  ngập nước giun đất thường chui lên mặt nước?; Sán lỏng và sán lá gan được xếp chung một ngành giun dẹp vì … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh 7 học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Sán lỏng và sán lá gan được xếp chung một ngành giun dẹp vì:

A. Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên

B. Có lối sống kí sinh

C. Có lối sống tự do

D. Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

2. Tại sao khi  ngập nước giun đất thường chui lên mặt nước?

A. Hang bị ngập nước giun không có nơi ở

B. Giun không hô hấp được phải ngoi lên đề hô hấp

C. Giun ngoi lên để tìm nơi ở khô ráo hơn

D. Cả B và c đều đúng.

2.(3đ) Xác định tên của 3 đại diện trong ngành Ruột khoang mà em đã học:

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo cơ thể một số đại diện ngành ruột khoang

Hình A…………

Hình B………….

 Hình C………….

3. (5đ) Kể tên các đại diện ruột khoang mà em biết. Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc vói một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì ?


1.

1

2

A

B

2.: Tên của 3 đại diện trong ngành Ruột khoang mà em đã học là:

Hình A. Sứa

      Hình B. Thuỷ tức

Hình C. San hô

3. * Kể tên các đại diện ruột khoang mà em biết:

Hải quỳ bám trên đá, hải quỳ bám trên tôm kí cư, thuỷ tức, san hô, sứa…

*Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang, nên dùng bao tay, bao tay phải dày để khó rách khi bị gai độc ghim vào; nêu lặn xuống biển sâu để khai thác san hô nên mặc đồ bơi dày khó bị đâm thủng.