Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Sinh lớp 7 kì 1 có đáp án: Đào ao thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

CHIA SẺ
Đào ao thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có ?; Bổ sung các chú thích thích trong hình sau … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh lớp 7 kì 1 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Bổ sung các chú thích thích trong hình sau:

  1……………………         5………………………..

  2…………………          6………………………

  3………………….         7………………………

  4…………………..

 

2. (3đ) Sắp xếp các đại diện sau đây vào đúng kiểu vỏ của chúng: trai, sò, ốc bươu vàng, hến, mực, bạch tuộc, ốc sên, ốc vặn.

– 1 vỏ xoắn ốc:…….

– 2 mảnh vỏ:………

– Vỏ tiêu giảm:……

3. (2đ) Đào ao thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có ?


1. 1. Lỗ miệng,                                   2. Hầu,

3. Thực quản,                                 4. Diều,

5. Dạ dày cơ,                             6. Ruột tịt,

7. Ruột.

2. Sắp xếp các đại diện sau đây vào đúng kiểu vỏ của chúng: trai, sò, ốc bươu vàng, hến, mực, bạch tuộc, ốc sên, ốc vặn.

– 1 vỏ xoắn ốc: ốc bươu vàng, ốc sên, ốc vặn

– 2 mảnh vỏ: trai, sò, hến

– Vỏ tiêu giảm: mực, bạch tuộc.

3. Khi đào ao thả cá, thường ta không thả trai nhưng một thời gian sau thấy có trai xuất hiện trong ao là do ấu trùng trai khi rời mẹ bám trên da hay mang cá, sau đó rơi xuống bùn, lớp áo tiết chất vôi tạo vỏ cho trai trưởng thành.