Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 7 15 phút học kì 2: Điều nào sau đây không đúng đối với ếch?

CHIA SẺ
Điều nào sau đây không đúng đối với ếch ?; Ghép những  thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 7 15 phút học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2 điểm ) Ghép những  thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp:

Tên lớp (A)

Đặc điểm cấu tạo (B)

1, Lưỡng cư

a, Hô hấp bằng mang

2, Bò sát

b, Da trần phủ chất nhầy ẩm, dễ thấm khí

3, Chim

c, Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu

4, Cá

d, Phổi có mạng ống khí thông với túi khí

2. (3  đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Điều nào sau đây không đúng đối với ếch ?

A. Động vật biến nhiệt

B. Đẻ trứng, thụ tinh trong

C. Thuộc lớp Lưỡng cư

D. Chi sau có màng bơi

2. Ếch hô hấp bằng:

A. Da

B. Phổi

C. Mang

D. Cả A và B đều đúng

3. Mỏ ngắn, khỏe. Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm. Đây là đặc điểm của bộ chim nào ?

A. Bộ ngỗng             B. Bộ gà

C. Bộ chim ưng        D. Bộ cú.

3. (5đ) Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu và ý nghĩa của nó.


1. 1. b;                    2. c;

3. d;                    4. a

2.

1

2

3

B

D

B

3. Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu và ý nghĩa của nó:

Đặc điểm sinh sản

Chim bồ câu

Ý nghĩa

Sự thụ tinh

Thụ tinh trong

Hiệu quả thụ tinh cao

Đặc điểm bộ phận giao phối

Có bộ phận giao phối tạm thời

Gọn nhẹ cho cơ thể

Số lượng trứng

Số lượng trứng ít (2 trứng)

Tăng dinh dưỡng của trứng và tỉ lệ nở cao

Cấu tạo trứng

Trứng có nhiều noãn hoàng và có vỏ đá vôi bao bọc.

Tăng dinh dưỡng của trứng, tỉ lệ nở cao và bảo vệ trứng

Sự phát triển trứng

Được chim trống và chim mái thay nhau ấp.

An toàn và giữ ổn định nguồn nhiệt.