Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 7 kì 2: Bộ rùa có cấu tạo như thế nào ?

CHIA SẺ
Bộ rùa có cấu tạo như thế nào?; Đặc điểm của nhóm chim bay là gì ? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 7 kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (3đ) Hãy chn phương án tr li đúng nhất:

1. Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm. Trứng có màng dai hao bọc. Không có chi, không có màng nhĩ. Đây là đặc điểm của đại diện nào sau đây:

A. Thằn lằn bóng đuôi dài

B. Cá sấu Xiêm

C. Rắn ráo

D. Rùa núi vàng

2. Bộ rùa có cấu tạo như thế nào ?

A. Hàm rất dài có nhiều răng lớn

B. Hàm không có răng, có mai và yếm

C. Hàm có răng, trứng có vỏ dai bảo vệ

D. Hàm có răng nhỏ, có mai và yếm.

3. Đặc điểm của nhóm chim bay là gì ?

A. Cánh phát triển, chân bốn ngón

B. Chúng là những chim biết bay (ở các mức độ khác nhau)

C. Chúng là sinh vật ăn tạp (ăn hạt, ăn thịt…)

D. Cả A, B đều đúng.

2.(2đ) Chép những thông tin cột A vi những thông tin cột B sao

cho phù hợp:

Tên lớp (A)

Đặc đim cấu tạo (B)

1. Lưỡng cư

a. Mắt không có mi, màng mất tiếp xúc với môi trường nước.

2. Bò sát

b. Mất và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.

3. Chim

c. Thân dài, đuôi rất dài

4. Cá

d. Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng

Câu 3. (5đ) So sánh điểm khác nhau về hiện tượng sinh sản của thằn lằn và ếch ?


1.

1

2

3

C

B

D

 

2. 1, b ;                            2, c;                     3, d;                   4, a

3. So sánh điểm khác nhau về hiện tượng sinh sản của thằn lằn và ếch:

Ếch

Thằn lằn

– Đẻ trứng vào các cây thuỷ sinh

– Thụ tinh ngoài

– Con cái đẻ trứng vào hốc đất khô

– Thụ tinh trong

– Trứng có một nhân đen, ít noãn hoàng

– Trứng có màng nhầy bao bọc

– Trứng có nhiều noãn hoàng

– Trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc.

– Nòng nọc mới nở miệng ngậm kín, không ăn

– phát triển có biến thái

– Thằn lằn con mới nở đã biết tìm mồi.

– Phát triển không qua biến thái.