Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 học kì 2 môn Sinh: Nơi sống và hoạt động của thằn lằn bóng đuôi dài là gì?

CHIA SẺ
Nơi sống và hoạt động của thằn lằn bóng đuôi dài là gì?; Bộ có vảy gồm những đại diện nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 học kì 2 môn Sinh. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.(3đ) Hãy chọn phương án trả li đúng nhất:

1. Bộ có vảy gồm những đại diện nào:

A. Thăn lằn, ba ba

C. Thăn lằn, rắn ráo

B. Cá sấu, rắn

D. Cá sấu, rùa vàng

2. Nơi sống và hoạt động của thằn lằn bóng đuôi dài ?

A. Ưa sống nơi khô ráo, thích phơi nắng, tập tính bò sát thân và đuôi vào đất

B. Bắt mồi về ban ngày

C. Thở bằng phổi, trú đông trong các hang đất khô.

D. Cả A, B và C.

3. Ở chim bồ câu, máu đi nuôi cơ thể là máu gì ?

A. Đỏ tươi

B. Đỏ thẫm

C. Đỏ tươi và máu pha

D. Cả A, B đều đúng.

2.(2đ) Lựa chọn nhng từ sau: Lưỡng cư, biến thái, tập tính, buồng trứng phải điền vào chỗ trống sao cho phù hp.

1. Thằn lằn bóng đuôi dài ưa sống ỏ: những nơi khô ráo và thích phơi nắng, có………..bò sát thân và đuôi vào đất

2. Sự phát triển của ếch trải qua giai đoạn……

3.  Chim bồ câu mái không có…………

4…….. là những ĐVCXS có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa

ở cạn.

3.(3đ) Hãy cho biết tính hằng nhiệt của chim có ưu thế gì so với tính biến nhiệt ở những động vật biến nhiệt ?

4.(2đ) Nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu ếch chúc xuống dưới đáy lọ. Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không, vì sao ?


1.

1

2

3

C

D

A

2.

1.Tập tính

2, Biến thái

3. Buồng trứng phải

4, Lưỡng cư

3. Tính hằng nhiệt của chim có ưu thế hơn so với tính biến nhiệt ở những động vật biến nhiệt.

– Tính hằng nhiệt có ưu thế hơn hẳn tính biến nhiệt, ở chỗ con vật ít phải lệ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

– Khi thời tiết quá lạnh, con vật không phải ở trạng thái ngủ đông hoặc trú đông như ở lưỡng cư, bò sát.

– Cường độ dinh dưỡng (phụ thuộc vào nhiệt độ) sẽ được ổn định và hoạt động của chúng ít bị ảnh hưởng khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

4. Nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu ếch chúc xuống dưới đáy lọ. Ếch không chết vì hô hấp chủ yếu bằng da.