Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 184, 185, 186 trang 29 SBT Toán 6 tập 1:  Cho biết b ⋮ a, tìm ƯCLN (a;b). Cho ví dụ.

Bài 17 Ước chung lớn nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 184, 185, 186 trang 29 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 184: Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15…

Câu 184: Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15.

Ta có \(108 = {2^2}{.3^3}\)

           \(180 = {2^2}{.3^2}.5\)

            ƯCLN (108; 180) = 22.32 = 36

            ƯC (108; 180) = \(\left\{ {1;2;3;4;6;9;12;18;36} \right\}\)

Suy ra ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15 là 18 và 36.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 185: Cho biết b ⋮ a, tìm ƯCLN (a;b). Cho ví dụ.

Vì b ⋮ a nên ƯCLN (a; b) = a

Ví dụ:   16 ⋮ 8

Advertisements (Quảng cáo)

              ƯCLN (8; 16) = 8

Câu 186: Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo, 36 cái bánh và chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh.

Vì số kẹo và bánh được chia đều ra các đĩa nên số đĩa là ước chung của số kẹo và số bánh.

Vì số đĩa nhiều nhất nên số đĩa là ước chung lớn nhất của số kẹo và số bánh.

Ta có  \(96 = {2^5}.3\)              \(36 = {2^2}{.3^2}\)

             ƯCLN (96; 36) = \({2^2}.3 = 12\)

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 đĩa

Số kẹo trong một đĩa là 96 : 12 = 8 (cái)

Số bánh trong một đĩa là 36 : 12 = 3 (cái)

Advertisements (Quảng cáo)