Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập cuối chương VII (7) trang 42 Toán 6 tập 2 KNTT

Giải bài 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31 trang 42 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập cuối chương 7 Số thập phân Toán 6 KNTT

Giải bài 7.26 trang 42 Toán 6 tập 2

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Câu a

\(15,3 – 21,5 – 3.1,5\)

Nhân chia trước, cộng trừ sau.

\(\begin{array}{l}15,3 – 21,5 – 3.1,5\\ = 15,3 – 21,5 – 4,5\\ = 15,3 – \left( {21,5 + 4,5} \right)\\ = 15,3 – 26\\ =  – \left( {26 – 15,3} \right)\\ =  – 10,7\end{array}\)

Câu b

\(2\left( {{4^2} – 2.4,1} \right) + 1,25:5\)

Thực hiện phép nhân lũy thừa trước.

Nhân chia trước, cộng trừ sau.

\(\begin{array}{l}2\left( {{4^2} – 2.4,1} \right) + 1,25:5\\ = 2.\left( {16 – 8,2} \right) + 0,25\\ = 2.7,8 + 0,25\\ = 15,6 + 0,25\\ = 15,85\end{array}\)

Giải bài 7.27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Tìm x, biết:

Câu a

\(x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5\)

Tính biểu thức vế phải trước.

Lấy kết quả nhận được cộng với 5,01 ta được giá trị của x cần tìm.

\(\begin{array}{l}x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5\\x – 5,01 = 7,02 – 3\\x – 5,01 = 4,02\\x = 4,02 + 5,01\\x = 9,03\end{array}\)

Câu b

\(x:2,5 = 1,02 + 3.1,5\)

Tính biểu thức vế phải trước.

Lấy kết quả nhận được nhân với 2,5 ta được giá trị của x cần tìm.

\(\begin{array}{l}x:2,5 = 1,02 + 3.1,5\\x:2,5 = 1,02 + 4,5\\x:2,5 = 5,52\\x = 5,52.2,5\\x = 13,8\end{array}\)

Bài 7.28 trang 42 Toán 6 KNTT

Làm tròn số:

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 1

127,459 đến hàng phần mười.

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

– Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

– Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Số làm tròn là 4, số bên phải hàng làm tròn là 5 nên ta tăng số 4 thêm 1 đơn vị. Số sau hàng làm tròn là các số ở phần thập phân nên ta bỏ hết. Vậy số làm tròn là 127,5.

Câu 2

152,025 đến hàng chục.

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

Advertisements (Quảng cáo)

làm như sau:

– Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

– Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Số ở hàng làm tròn là 5. Số sau hàng làm tròn là 2

Câu 3

15 025 796 đến hàng nghìn.

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

– Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

– Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Số ở hàng làm tròn là 5 số sau hàng làm tròn là 7 nên ta tăng số 5 thêm 1 đơn vị thì được số hàng nghìn là 6. Số sau hàng làm tròn là số ở phần nguyên nên ta chuyển hết các số này thành số 0. Vậy ta được 15 026 000.

Giải bài 7.29 trang 42 Toán 6 tập 2

Năm 2002, Thumbelina được Tổ chức Kỉ lục Thế giới Guinness chính thức xác nhận là con ngựa thấp nhất thế giới  với chiều cao khoảng 44,5 cm. Còn Big Jake trở nên nổi tiếng vào năm 2010 khi được Tổ chức Kỉ lục Thế giới Guinness trao danh hiệu là con ngựa cao nhất thế giới, nó cao gấp khoảng 4,72 lần con ngựa Thumbelina. Hỏi chiều cao của con Big Jake là bao nhiêu?

Chiều cao của Big Jake bằng chiều cao của Thumbelina nhân với 4,72.

 Chiều cao của con Big Jake là:

44,5.4,72=210,04 (cm).

Giải bài 7.30 trang 42 Toán 6 tập 2

Nhân dịp Việt đạt danh hiệu học sinh giỏi, Việt được mẹ mua cho một con robot (rô-bốt). Giá niêm yết của con robot là 300 000 đồng nhưng hôm nay được khuyến mại giảm giá 15%. Vậy mẹ Việt phải trả bao nhiêu tiền để mua con robot đỏ?

Số tiền robot bằng giá niêm yết trừ đi số tiền được giảm.

Số tiền được giảm bằng giá niêm yết nhân với phần trăm được giảm.

 Mẹ Việt phải trả số tiền để mua con robot đó là:

300 000-300 000.15%=255 000 (đồng)

Giải bài 7.31 Toán 6 tập 2 KNTT

Cầu Bạch Đằng nối thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được khánh thành ngày 1-9-2018. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất Việt Nam, đúng thứ ba trong số bảy cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới và là cây cầu dây văng thứ hai của Việt Nam được thiết kế, thi công hoàn toàn bởi kĩ sư, công nhân người Việt Nam. Cầu có tổng chiều dài khoảng 5,4 km, vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng, sông Cầm. Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1: 100 000 thì cầu Bạch Đằng dài bao nhiêu xentimét?

Đổi đơn vị về cm.

Lấy độ dài cầu nhân với tỉ lệ xích thì được độ dài trên bản đồ.

 Đổi 5,4 km=540 000 cm

Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1: 100 000 thì cầu Bạch Đằng dài bao nhiêu xentimet là:

540 000 .(1: 100 000)=5,4 cm.

Advertisements (Quảng cáo)