Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 41 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 7.21, 7.2, 7.23, 7.24, 7.25 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: Luyện tập chung – Chương 7 Số thập phân

Giải bài 7.21 Toán 6 tập 2

Tính một cách hợp lí.

Câu a

5,3 – ( – 5,1) + ( – 5,3) + 4,9;

+) Chuyển phép trừ số thập phân thành phép cộng với số đối.

5,3 – (-5,1)+(-5,3) + 4,9;

\(\begin{array}{l} = \left[ {5,3 + \left( { – 5,3} \right)} \right] + \left( {5,1 + 4,9} \right)\\ = 0 + 10 = 10\end{array}\)

Câu b

(2,7 – 51,4) – (48,6 – 7,3)

Bỏ dấu ngoặc, nhóm các số với nhau để được số nguyên.

(2,7 – 51,4) – (48,6 – 7,3)

\(\begin{array}{l} = 2,7 – 51,4 – 48,6 + 7,3\\ = \left( {2,7 + 7,3} \right) – \left( {51,4 + 48,6} \right)\\ = 10 – 100 =  – 90\end{array}\)

Câu c

2,5. (-0,124) + 10, 124 . 2,5

Đặt 2,5 ra ngoài.

2,5. (-0,124) + 10, 124 . 2,5

=2,5.(-0,124+10,124)

=2,5.10=25

Giải bài 7.22 trang 41 Toán 6

Advertisements (Quảng cáo)

Tính giá trị của biểu thức sau:

7,05 – (a + 3,5 + 0,85) khi a = – 7,2

Thay a = – 7,2.

Phá dấu ngoặc.

 Thay a = – 7,2 vào 7,05 – (a + 3,5 + 0,85) ta được:

7,05 – ( – 7,2 + 3,5 + 0,85)

=7,05+7,2-3,5-0,85

=(7,05-0,85)+(7,2-3,5)

=6,1+3,7=9,8

Giải bài 7.23 trang 41 Toán 6 tập 2

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ có chứa khoảng 74 g chất bột đường; 9,4 g chất đạm; 4,74 g chất béo và nhiều vi chất khác.

Câu a

Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

Advertisements (Quảng cáo)

Lấy số gam chất béo chia cho 100 rồi nhân với 100%.

Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là:

\(\dfrac{{4,74}}{{100}}.100\%  = 4,74\% \)

Vậy tỉ lệ phần trăm chất béo có trong 100 g gạo là 4,74%.

Câu b

Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo?

Đổi kg sang gam(g)

Lấy tỉ lệ phần trăm chất béo trong 100 g gạo nhân với khối lượng gạo.

1,5kg=1500 (g)

Khối lượng chất béo trong 1,5 kg gạo là:

1 500.4,74%=71,1 (g)

Bài 7.24 trang 41 Toán 6 tập 2 KNTT

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá 1 kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

Câu a

Tính tổng số tiền hàng.

Tổng số tiền hàng = Tiền khoai tây + Tiền củ cải.

Tổng số tiền hàng là:

3,5.18+4.15,6=125,4 nghìn đồng.

Câu b

Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Số tiền Cường phải trả bằng số tiền hàng cộng với 10% tổng tiền hàng.

Số tiền Cường phải trả là:

125,5+125,4.10%=125,4+12,54=137,94 nghìn đồng.

Giải bài 7.25 trang 41 SGK Toán 6

Theo báo điện tử VINANET (14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Lấy sản lượng hạt tiêu Việt Nam chia cho 30%.

 Sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới là

201:30%=670 nghìn tấn.

Advertisements (Quảng cáo)