Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 32: Điểm và đường thẳng trang 43, 44, 45, 46, 47 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 44, 45, 46 SGK Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 trang 47 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 32. Điểm và đường thẳng – Chương 8 Những hình hình học cơ bản

Câu hỏi 1

Trong hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d?

Quan sát hình vẽ.

Những điểm thuộc đường thẳng d là : A,B

Những điểm không  thuộc đường thẳng d là: C

Hoạt động 1

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng.

– Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

– Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

Em có nhận xét gì về hai đường thẳng vừa vẽ?

Sử dụng thước và bút.

Ta thấy chỉ có thể vẽ được đúng một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A,B.

Câu hỏi 2

Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó.

Quan sát hình vẽ.

Qua 2 điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng.

Trong hình 8.4 có 3 đường thẳng , đó là những đường thẳng : AB ,AC,BC.

Hoạt động 2

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Quan sát đường mũi tên nét đứt,

Sử dụng thước kẻ đặt để kiểm tra.

Các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng .

Câu hỏi 3

Em hãy kể tên hai bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 8.7.

Quan sát hình vẽ.

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm thuộc một đường thẳng.

Bộ ba điểm thẳng hàng : A,B,C và D,B,E.

Luyện tập 1

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8:

a) Ba điểm A, B, C có thằng hàng không?

b) Ba điểm M, N, P có thẳng hàng không?

Advertisements (Quảng cáo)

Dùng thước kẻ để kẻ đường thẳng qua 2 điểm đầu tiên.

Điểm thứ 3 nằm trên đường thẳng vừa kẻ thì 3 điểm thẳng hàng,  không nằm trên thì không thẳng hàng.

a. A,B,C thẳng hàng.

b. M,N,P không thẳng hàng.

Vận dụng 2

Trên sân vận động, người ta cùng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy?

Vận dụng kiến thức thực tế.

Hai cái cọc đóng hai vị trí đã chọn được coi là 2 điểm phân biệt, sợi dây căng qua hai cọc là đường thẳng đi qua 2 điểm dựa vào sợi dây đã căng vẽ vạch vôi để giúp vẽ vạch vôi theo đường thẳng

Hoạt động 3

Em hãy quan sát các hình ảnh sau:

a) Hai thanh ray đường tàu (H. 8.9a) là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không?

b) Hai con đường (H.8.9b) là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không?

Quan sát hình

a) Không có điểm chung

b) Có điểm chung

Câu hỏi 4

Hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong thực tế

Quan sát các hình ảnh trong thực tế

– Hình ảnh 2 đường thẳng song song: 2 vạch chia trên thước kẻ; 2 dòng kẻ trên trang giấy, 2 cái cột trên đường…

– Hình ảnh 2 đường thẳng cắt nhau: 2 nét của chữ X,…

Luyện tập 2

Đánh dấu ba điểm phân biệt A,B và C trên 1 tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào?

b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhu và giao điểm của chúng

Vẽ theo mô tả của đề bài

a)  

Các đường thẳng đó là: AB,BC, AC

b) Đường thẳng AB cắt AC tại giao điểm A

Đường thẳng AB cắt BC tại giao điểm B

Đường thẳng AC cắt BC tại giao điểm C

Thử thách nhỏ

Cho một đường thẳng d và hai điểm phân biệt A, B không thuộc d.  Tìm điểm C thuộc d sao cho A,B,C thẳng hàng. Khi nào thì không tìm được điểm C như vậy?

Vẽ theo mô tả

Điểm C là giao điểm của 2 đường thẳng d và AB

Khi AB song song d thì không có điểm C thỏa mãn

Giải bài 8.1 trang 47 Toán 6 tập 2

Quan sát hình 8.11.

a. Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b. Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

a. Giao điểm của hai đường thẳng là điểm chung của hai đường thẳng đó.

b. Điểm thuộc đường thẳng nếu điểm đó nằm trên đường thẳng.

Kí hiệu điểm A thuộc đường thẳng d: \(A \in d\)

 a. Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm P.

b. Điểm A thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.

Kí hiệu \(A \in a,A \notin b\).

Bài 8.2 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Xem hình 8.12 và trả lời:

a. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b. Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c. Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Ba điểm thẳng hàng nếu chúng nằm trên cùng 1 đường thẳng.

 a.Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là :A,B,C.

b. Hai bộ điểm không thẳng hàng là : S,A,B và S,B,C…..

c. Bốn điểm A,B,C,S không thẳng hàng.

Giải bài 8.3 trang 47 Toán 6 tập 2

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng nếu chúng nằm trên cùng 1 đường thẳng.

 Các bộ ba điểm thẳng hàng là :

A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

Bài 8.4 trang 47 Toán 6 Kết nối tri thức tập 2

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng :

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

+ Điểm nằm trên 3 đường thẳng thì là điểm chung của 3 đường thẳng đó.

+ Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm A thì sẽ chứa điểm B và C.

+ Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm D thì sẽ chứa điểm B và E.

 

3 đường thẳng cắt nhau trong hình tại điểm nào thì đó là điểm D.

Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm A thì sẽ chứa điểm B và C. Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm D thì sẽ chứa điểm B và E. Điểm chung của 2 đường thằng này là điểm B.

Bài 8.5 trang 47 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau

Tìm các cặp đường thẳng không có điểm chung.

Những cặp đường thẳng song song trong hình là :

EF// BD ,EF//DC,EF//BC,

DE//AF,DE//BF,DE//BA,

DF//AE,DF//CE,DF//AC.

Advertisements (Quảng cáo)