Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Giải Toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành trang 102, 103 SGK Cánh diều

CHIA SẺ
Trả lời các câu hỏi trang 102, 103 SGK Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2 trang 104 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh diều. Bài 3. Hình bình hành – Chương 3 Hình học trực quan

Hoạt động 1

Dùng bốn chiếc que, trong đó hai que ngắn có độ dài bằng nhau, hai que dài có độ dài bằng nhau, để xếp thành hình bình hành như ở Hình 22.

Xếp các que dài song song với nhau.

Đặt 2 que ngắn ở 2 bên.

Hoạt động 2

Với hình bình hành PORS như ở Hình 23, thực hiện hoạt động sau:

a) Quan sát xem các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR có song song với nhau không.

b) Cắt hình bình hành PORS theo đường chéo PR thành hai tam giác PQR (tô màu xanh) và tam giác RSP (tô màu hồng) (Hình 24 a), b)).

Dịch chuyển tam giác màu xanh cho trùng với tam giác màu hồng, trong đó đỉnh Q trùng với đỉnh S.

a) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR song song với nhau.

b) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR bằng nhau

     Góc PSR và PQR bằng nhau.

Hoạt động 3

Cho trước hai đoạn thẳng AB, AD như Hình 26.

Vẽ hình bình hành ABCD nhận hai đoạn thẳng AB; AD làm cạnh.

Bước 1. Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Bước 2. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD.

Luyện tập vận dụng 1

Vẽ hai đoạn thẳng MN và MQ. Từ đó, vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn thẳng MN và MQ làm cạnh.

Bước 1. Lấy N làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MQ. Lấy Q làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MN. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Bước 2. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng NP và QP.

Hoạt động 4

Thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Vẽ hình bình hành ABCD

Bước 2. Vẽ BH vuông góc với AD

Bước 3. Cắt hình bình hành ABCD thành tam giác ABH và hình thang BCDH

Bước 4. Ghép tam giác ABH vào hình thang BCDH để được hình chữ nhật

Bước 5. So sánh diện tích hình bình hành ABCD và diện tích hình chữ nhật được tạo thành ở Bước: 4.

Như vậy, với hình bình hành có độ dài hai cạnh là a và b, độ dài đường cao ứng với cạnh a là h, ta có:

• Chu vi của hình bình hành là C = 2(a + b);

• Diện tích của hình bình hành là S = a.h.

Luyện tập vận dụng 2 trang 104 SGK Toán 6 Cánh diều

Bạn Hoa làm một khung ảnh có dạng hình bình hành PQRS với PQ=18 cm và PS=13 cm. Tính độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm.

Độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm là:

( 13 + 18) x 2 = 62 cm

Đáp số: 62 cm

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 Cánh diều

Xem Hình 28 và cho biết hình nào trong số các hình đó là hình bình hành

Hình bình hành là hình có các cặp cạnh đối song song.

Trong các hình trên: ABCD và EGHI là hình có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.

Bài 2 trang 104 Toán 6 tập 1 Cánh diều

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 47 m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 \({m^2}\) và BE = 7m ( Hình 29). Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Chiều cao của hình bình hành CBEG là: 189 : 7 = 27 m.

Chiều cao của hình bình hành ABCD là: 27 m.

Diện tích mảnh đất ABCD ban đầu là: 47 x 27 = 1269 (\({m^2}\))