Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 4: Hình thang cân trang 105, 106, 107 SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Giải toán 6 Bài 4. Hình thang cân – Chương 3 Hình học trực quan. Trả lời câu hỏi trang 105 Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2, 3 trang 106, 107 SGK Toán lớp 6 Cánh diều tập 1

Hoạt động 1

Cắt hình thang cân.

a) Gấp miếng bìa có dạng hình chữ nhật ABCD sao cho đỉnh A trùng với đỉnh B; đỉnh D trùng với đỉnh C (xem Hình 30a).

Ta nhận được miếng bìa EADG Ở Hình 30b.

b) Cắt đi miếng bìa hình tam giác ADH từ miếng bìa EADG (xem Hình 30c).

c) Trải miếng bìa còn lại để nhận được miếng bìa có dạng hình thang KHDI (xem Hình 30d).

d) Vẽ đường viền xung quanh miếng bìa KHDI để nhận được hình thang KHDI. Hình thang đó gọi là hình thang cân.

Hoạt động 2

Với hình thang cân ABCD ở Hình 31, thực hiện hoạt động sau:

a) Quan sát hai cạnh đáy AB và CD có song song với nhau không.

b) Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các cạnh AD và BC, độ dài các đường chéo AC và BD.

c) Gấp hình thang cân ABCD sao cho cạnh AD trùng với cạnh BC, đỉnh A trùng với đỉnh B, đỉnh D trùng với đỉnh C (Hình 32).

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hai cạnh đáy AB và CD song song với nhau

b) Các cạnh AD và BC bằng nhau, đường chéo AC và BD bằng nhau

c) Góc DAB = CBA, góc ADC = góc BCD

Luyện tập vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ= 10 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 6 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính chu vi của hình thang cân PQRS.

Đáy RS là 10-6=4 (cm)

Độ dài 1 cạnh bên là: 10:2=5 (cm)

Chu vi của hình thang cân PQRS là:

10 + 4 + 5 x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Bài 1 trang 106 SGK Toán 6

Với một lần cắt hoặc gấp, hãy tạo ra hình thang cân từ: 

Advertisements (Quảng cáo)

Câu a

Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều.

Dùng kéo cắt phần đỉnh theo hình nét đứt như sau:

Khi đó ta được hình thang cân:

Câu b

Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều.

Gấp đôi mảnh bìa theo mép hình nét đứt như sau:

Khi đó ta được hình:

Giải bài 2 trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

Đáy CD là: 4.2=8 (cm).

Chiều cao AH=3cm.

Diện tích hình thang cân ABCD là:

(4 + 8) x 3 : 2 = 18 (\(c{m^2}\))

Đáp số: 18 \(c{m^2}\).

Giải bài 3 trang 107 Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều

Người ta làm một cái chụp đèn có bốn mặt giống nhau, mỗi mặt có dạng hình thang cân ( Hình 35). Trong đó, khung của mỗi mặt được cấu tạo bởi các đoạn ống trúc nhỏ, đoạn ống trúc để làm các cạnh đáy lớn dài 20cm, đoạn ống trúc để làm cạnh đáy nhỏ dài 12cm và đoạn ống trúc để làm các cạnh bên dài 30cm. Hãy tính tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn như thế.

Tổng độ dài các đoạn ống trúc làm thành một mặt là:

20 + 12 + 30 x 2=92 (cm).

Tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn là:

92 x 4 = 368 (cm)

Đáp số: 368 cm.

Advertisements (Quảng cáo)