Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Reading – Lesson 3 Unit 1 Home Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Reading – Lesson 3 Unit 1 Home trang 13 SGK Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Read the paragraph and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Cần Thơ

Country: Vietnam

Region: Mekong Delta

Population: >1,200,000 (2018)

Average temperature: 28°C

Cần Thơ is a city in the south of Vietnam. It is in the Mekong Delta, on the Hậu River. Many people live in Cần Tho. It is a big city. Lots of people visit it to see its floating markets and beautiful rivers. The weather is hot. It is very good for growing food. Farmers grow rice, vegetables, and different fruits. It is an important center for business and transportation.

1. Where is Cần Thơ?

Advertisements (Quảng cáo)

It is in the south of Vietnam.

2. What is it famous for?

3. What’s the weather like?

4. What do the farmers grow?

Tạm dịch đoạn văn:

Advertisements (Quảng cáo)

Cần Thơ

Quốc gia: Việt Nam

Khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long

Dân số: hơn 1,2 triệu người (năm 2018)

Nhiệt độ trung bình: 28 độ C

Cần Thơ là một thành phố ở miền nam Việt Nam. Nó ở đồng bằng sông Cửu Long, trên sông Hậu. Nhiều người sống ở Cần Thơ. Nó là một thành phố lớn. Rất nhiều người đến đây để xem chợ nổi và những dòng sông xinh đẹp của nó. Thời tiết ở đây nóng. Nó rất tốt cho việc trồng thực phẩm. Nông dân trồng lúa, rau và các loại trái cây khác nhau. Nó là một trung tâm quan trọng cho kinh doanh và giao thông vận tải.

1. It is in the south of Vietnam.

(Cần Thơ ở đâu? – Nó ở miền nam Việt Nam.)

2. It is famous for floating markets and beautiful rivers.

(Nó nổi tiếng về cái gì? – Nó nổi tiếng về chợ nổi và những dòng sông xinh đẹp.)

3. The weather is hot.

(Thời tiết như thế nào? – Thời tiết nóng.)

4. The farmers grow rice, vegetables, and different fruits.

(Nông dân trồng cái gì? – Họ trồng lúa, rau củ và các loại hoa quả khác nhau.)

Advertisements (Quảng cáo)