Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Listening – Lesson 3 Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Giải vài Listening – Lesson 3  Unit 1 Home trang 12 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Listen to a boy talking about his hometown. Does he like living there? Yes/No

(Nghe một bạn nam nói về quê hương của bạn ấy. Bạn ấy có thích sống ở đây không? Có/ Không)


Nội dung bài nghe:

Hi, everyone. My name is Luca. I live in a small village on Burano Island. It’s in the north of Italy, about nine kilometers from Venice. You have to take a ferry to get here. It isn’t a big village, fewer than three thousand people live here. Burano is famous for its brightly painted houses. My house is bright yellow. A lot of tourists come here to take photos and buy souvenirs. Here we have warm summers and very cold winters. I love my village. It’s the best place in the world.

Tạm dịch bài nghe:

Advertisements (Quảng cáo)

Chào mọi người. Tên mình là Luca. Mình sống trong một ngôi làng nhỏ trên đảo Burano. Nó ở phía bắc của Ý, khoảng 9 km từ Venice. Bạn phải đi phà để đến đây. Nó không phải là một ngôi làng lớn, ít hơn 3000 người dân sống ở đây. Burano nổi tiếng với những ngôi nhà được sơn màu tươi sáng. Nhà mình màu vàng tươi. Rất nhiều du khách đến đây chụp ảnh và mua quà lưu niệm. Ở đây chúng mình có mùa hè ấm áp và mùa đông rất lạnh. Mình yêu ngôi làng của mình. Đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới.

Yes.

(Bạn ấy thích sống ở đây.)

b. Now, listen and circle “True” or “False.”

Advertisements (Quảng cáo)

(Giờ thì, nghe và khoanh chọn “Đúng” hoặc “Sai”.)


1. Luca lives in a village on Burano Island.

2. His hometown is in the south of Italy.

3. It is a big village.

4. There are many painted houses.

True/False

True/False

True/False

True/False

1. True

2. False

3. False

4. True

 1. True

(Luca sống trong một ngôi làng trên đảo Burano. => Đúng)

2. False

(Quê hương của anh ấy ở miền nam nước Ý. => Sai)

3. False

(Đó là một ngôi làng to lớn. => Sai)

4. True

(Ở đây có nhiều ngôi nhà được sơn. => Đúng)

Advertisements (Quảng cáo)