Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6: Pronunciation – Lesson 1 Unit 5 Around Town

Giải bài Pronunciation – Lesson 1 Unit 5 Around Town trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách iLearn Smart World. Xem chi tiết dưới đây

Sound changes

a. “Do you have…?” often sounds like /dʒə hæv/.

(“Do you have…?” thường nghe có vẻ giống như /dʒə hæv/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý đến sự thay đổi âm của các từ được gạch dưới.)


Do you have these pants in blue?

(Bạn có những chiếc quần dài kiểu như này mà màu xanh không?)

Do you have this jacket in green?

Advertisements (Quảng cáo)

(Bạn có cái áo khoác giống như này mà màu xanh lá cây không?)

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự thay đổi âm sai.)


Advertisements (Quảng cáo)

Do you have these socks in red?

(Anh có những chiếc tất (vớ) như này mà màu đỏ không?)

Do you have this shirt in pink?

(Anh có chiếc áo sơ mi như này mà màu hồng không?)

Do you have this shirt in pink?

=> Sai vì không có sự nối âm.

d. Read the sentences with correct sound changes to a partner.

(Cùng bạn, đọc những câu có sự chuyển âm đúng.)

Do you have these socks in red?

(Anh có những chiếc tất (vớ) như này mà màu đỏ không?)

Advertisements (Quảng cáo)