Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Practice Lesson 1 Unit 1 Home – Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Practice – Lesson 1 Unit 1 Home trang 8 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Point, ask, and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

– Do you live in an apartment?

(Bạn sống trong một căn hộ à?)

– Yes, I do.

(Ừm, đúng vậy.)

A: Does your apartment have a gym?

(Căn hộ của bạn có phòng tập thể dục không?)

B: No, it doesn’t. But it has a garage.

(Không. Nhưng nó có một nhà để xe.)

A: Do you live in a house?

Advertisements (Quảng cáo)

(Bạn sống trong một ngôi nhà à?)

B: Yes, I do.

(Ừm, đúng vậy.)

A: Does your house have a pool?

(Nhà bạn có hồ bơi không?)

B: Yes, it does.

(Có.)

A: Does your house have a garage?

Advertisements (Quảng cáo)

( Nhà bạn có nhà để xe không?)

B: No, it doesn’t. But it has a yard.

( Không. Nhưng nó có một cái sân.)

b. Practice with your own idea.

(Thực hành với ý tưởng của riêng em.)


A: Do you live in a small house?

(Bạn sống trong một ngôi nhà nhỏ à?)

B: No, I don’t. I live in a villa.

(Không. Mình sống trong một biệt thự.)

A: Does your villa have a big pool?

(Biệt thự của bạn có hồ bơi lớn không?)

B: Yes, it does. It also has a very large yard, a beautiful garden and a modern garage.

(Có. Nó cũng có một sân rất rộng, một khu vườn xinh đẹp và một nhà để xe hiện đại.)

A: Does you house have expensive furniture?

(Nhà bạn có đồ nội thất đắt tiền không?)

B: Yes, it has, of course.

(Vâng, tất nhiên là có.)

Advertisements (Quảng cáo)