Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 24 trang 33 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 24: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 33. Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 58 ; viết lại các tên riêng có trong đoạn thơ; Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau…

1: Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai,

– Tên người, tên dân tộc :

………………………………………

– Tên địa lí :

………………………………………

2: Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau 

Câu đố

Lời giải đố

(1)Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

(3)Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

(4)Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

(5)Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

Ngô Quyền, Lê Hoàn và

…………………………..

………………………………

………………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….

1: Đọc đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 5, tập hai,

– Tên người, tên dân tộc :

Đăm Săn, YSun, Nơ trang Lơng, A-ma Dơ-hao Mơ-nông

– Tên địa lí :

Tây Nguyên, (sông) Ba

2: Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau

Câu đố

Lời giải đố

(1)Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

(3)Vua nào tập trận đùa chơi

Cò lau phất trận một thời ấu thơ ?

(4)Vua nào tháo Chiếu dời đô ?

(5)Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

– Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo

– Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

– Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

– Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn)

– Lê Thánh Tông (Lê Tự Thành)