Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 30, 31 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Gạch dưới câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 30, 31. Nhận xét: Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây; Gạch dưới câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện…

I: Nhận xét

Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây 

Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

– Dùng gạch xiên ( / ) ngăn cách các vế câu trong câu ghép trên.

– Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu.

– Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong từng vế câu :

+ Vế câu 1 : Chủ ngữ (……… ) Vị ngữ (………… )

+ Vế câu 2 : Chủ ngữ (……… ) Vị ngữ (………… )

II: Luyện tập

1: Đọc mẩu chuyện vui sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Người lái xe đãng trí

   Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn công an :

   – A lô ! Xin các anh đến giúp tôi ngay ! Tôi đã khoá cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi!

   Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại:

   – Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hoá ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.

a) Gạch dưới câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện.

b) Phân tích cấu tạo của câu ghép tìm được bằng cách

– Dùng gạch xiên (/) ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

– Khoanh tròn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu.

– Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong từng vế câu.

2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống 

a) Tiếng cười……… đem lại niềm vui cho mọi người……… nó còn là một liều thuốc trường sinh.

b) ……… hoa sen đẹp ………..  nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta,………công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình.

I: Nhận xét

Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây 

(Chẳng những) Hồng chăm học / (mà) bạn ấy còn rất chăm làm.

– Dùng gạch xiên ( / ) ngăn cách các vế câu trong câu ghép trên.

– Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu.

– Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong từng vế câu :

+ Vế câu 1 : Chủ ngữ (Hồng) Vị ngữ (Chăm học)

+ Vế câu 2 : Chủ ngữ (bạn ấy) Vị ngữ (rất chăm làm)

II: Luyện tập

1: Đọc mẩu chuyện vui sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Người lái xe đãng trí

   Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn công an :

   – A lô ! Xin các anh đến giúp tôi ngay ! Tôi đã khoá cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy (không chỉ) ăn cắp tay lái / (mà) chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi!

   Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại:

   – Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hoá ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.

a) Gạch dưới câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện.

b) Phân tích cấu tạo của câu ghép tìm được bằng cách :

– Dùng gạch xiên (/) ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

– Khoanh tròn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu.

– Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong từng vế câu.

2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống 

a) Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người nó còn là một liều thuốc trường sinh.

b) Không những hoa sen đẹp nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta, không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình.