Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm s: sung sướng, sáng suốt, sạch sẽ

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 24: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 29. Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4); Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm s: sung sướng, sáng suốt, sạch sẽ…

Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4) 

1. Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm s

 

M : sung sướng,……………………….

2. Từ gồm hai tiếng, bắt đẩu bằng âm x

M : xôn xao,………………………

3. Từ gồm hai tiếng, mang thanh hỏi

M : đủng đỉnh,………………………

4. Từ gồm hai tiếng, mang thanh ngã

M : rỗi rãi,……………………………

Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4) :

1. Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm s

 

 

M: sung sướng, sàm sỡ, san sẻ, sửng sốt, sành sỏi, sáng suốt, sục sạo, săn sóc, sẵn sàng, sạch sẽ…

2. Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm x

 

 

M: xôn xao, xì xầm, xập xệ, xấp xỉ, xâu xé, xập xình, xây xát, xinh xắn, xấu xí, xào xạc…

3. Từ gồm hai tiếng, mang thanh hỏi

 

M: đủng đỉnh, tủn mủn, lủng củng, rủ rỉ, nảy nở, đổ bể, lẩm cẩm…

4. Từ gồm hai tiếng, mang thanh ngã

 

M: rỗi rãi, cũ kĩ, mũm mĩm, ngẫm nghĩ, dễ dãi…