Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 24 Trang 27 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng s, x

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 24: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 27. Tìm các từ ngữ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X, có nghĩa như sau :
– Nhạc cụ hỉnh ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bàng hơi:.
Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng s, x…

(1): Tìm các từ ngữ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

– Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi :……..

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,… khéo léo của người và thú :……..

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau :

– Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, thường dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa :………

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường,… bằng đường nét, màu sắc :………….. 

(2): Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động

 a) Chứa tiếng bắt đầu bằng

 

s

 

M : san sẻ,……………………

 

x

 

M : xé vải, ……………………….

b) Chứa tiếng có

thanh

hỏi

M : nhổ cỏ, ………………………

thanh

ngã

M : gõ cửa, ………………………

(1): Tìm các từ ngữ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

– Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi : sáo

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,… khéo léo của người và thú : xiếc

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngả, có nghĩa như sau :

– Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa :

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường…..bằng đường nét, màu sắc : vẽ

(2): Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng

 

s

 

M : san sẻ, sa thải, sai khiến, sản xuất, san lấp, sàng lọc, sáng chế, sao chép, sạt lở,…

 

x

 

M : xé vải, xác định, xào nấu, xâm chiếm, xắn bánh, xâu kim, xây dựng, xem xét, …

b) Chứa tiếng có

 

Thanh hỏi

 

M : nhổ cỏ, bổ củi, tổ chức, giảng dạy, hiểu bài, rửa mặt, chải tóc, …

 Thanh

Ngã

M : gõ (cửa), diễu hành, vẽ tranh, vỗ tay, giặt giũ, cổ vũ, …