Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 24 trang 22 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,…). Em hãy viết thêm các tên khác

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 24: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 22. Điền vào chỗ trống; Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,…). Em hãy viết thêm các tên khác…

(1): Điền vào chỗ trống 

a) s hoặc x                         b) ut hoặc uc

– …ay sưa                         – ch….´.. mừng

  …ay lúa                            chăm ch…´..

– ……ông lên                      – l….. lội

   dòng ….ông                       l….. lọi

(2): a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,…). Em hãy viết thêm các tên khác

………………………

b) Điền các tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau

– Co (đầu, cổ, tay) lại:     …………

– Dùng xẻng lấy đất, đá, cát:     …………..

– Chọi bằng sừng hoặc đầu :     ………….

(1): Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x                        b) ut hoặc uc

say sưa                           – chúc mừng

  xay lúa                              chăm chút

– xông lên                          – lụt lội

  dòng sông                          lục lọi

(2): a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,…). Em hãy viết thêm các tên khác

sóc, sáo, sâu, săn sắt, cá sấu, sò, sùng, sơn dương, sâm cm, sư tử,…

b) Điền các tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau :

– Co (đầu, cổ, tay) lại : rụt

– Dùng xẻng lấy đất, đá, cát : xúc

– Chọi bằng sừng hoặc đầu : húc