Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Phân xử tài tình – Vì sao quan án dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng :

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Phân xử tài tình – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ? Vì sao quan án dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng :

Câu hỏi:

1. Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ?

2. Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải ? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp ?

3. Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.

4. Vì sao quan án dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng :

a)  Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

b)  Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mật.

c)  Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.

1. Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc mình bị mất cắp vải. Người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình và nhờ quan phân xử.

2. Để tìm ra người lấy cắp, quan án dùng nhiều cách khác nhau:

–  Cho đòi người làm chứng nhưng không có ai làm chứng

–  Cho lính về nhà họ xem nhưng cũng không tìm được chứng cứ gì.

Sai lính xé tấm vải làm hai cho mỗi người một mảnh. Thấy một trong hai bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người ấy rồi thét trói người kia.

Quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải vất vả, cực nhọc mới đau xót, bật khóc khi tấm vải bị xé. Còn người dửng dưng khi tấm vải bị xé không phải là người đã đổ mồ hôi công sức dệt nên tấm vải.

3. Để tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa, quan án đã làm các việc như sau:

–  Cho gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó vừa chạy đàn vừa niệm Phật.

–  Tiến hành dùng đòn tấn công tâm lí: Đức Phật rất thiêng. Ai gian Phật sẻ làm cho thóc trong tay người đó nẩy mầm.

– Đứng quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem thì lập tức cho bắt ngay vì chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình.

4. Quan án dùng cách trên vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt (phương án b)

Nội dung: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.