Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Chính tả: Cao Bằng – Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau :

CHIA SẺ
Soạn bài Chính tả: Cao Bằng – Tiếng Việt lớp 5 tập 2.  Nhớ – viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu). ; Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau :

1. Nhớ – viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu)

2. Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống, biết rằng những tên riêng đó là: Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn.

a)   Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù… là chị…

b)   Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch… là anh…

c)     Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mình trên cầu… mưu sát Mắc Na-ma-ra là anh…

3. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau :

Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa

Trông xa xa nhập nhoè ánh lửa

Vật vờ đầu súng sương sa.

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba

Cắt con suối hai chiều dâng lũ

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, pù xai hội tụ

Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.

                  Theo ĐÀO NGUYÊN BẢO

Bài 2:

a)  Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đào là chị Võ Thị Sáu.

b) Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàn

c) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra là anh Nguyễn Văn Trỗi.

Bài 3:

Viết sai

Sửa lại

Hai ngàn

Hai Ngàn

Ngã ba

Ngã Ba

Pù mo

Pù Mo

Pù xai

Pù Xai