Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1 – Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

CHIA SẺ
 Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1 – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. ; Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a)   Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b)   Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

M: Kiểu câu “Ai làm gì ?”

Thành phần câu Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai ?, Cái gì ?, Con gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

–  Danh từ, cụm danh từ

–  Đại từ

Động từ, cụm động từ

* Bài tập 1: Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng theo sự hướng dẫn của thầy cô.

*  Bài tập 2: Kiểu câu “Ai thế nào?” – Kiểu câu “Ai là gì?”

Thành phần câu – Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Ai (cái gì, con gỉ)?

Thế nào?

Cấu tạo

– Danh từ, cụm danh từ

– Đại từ

– Tính từ, cụm tính từ

–  Động từ, cụm động từ

– Ai (cái gì, con gì)?

– Là gì (là ai, là con gì?)

Cấu tạo

– Danh từ, cụm danh từ

– Danh từ, cụm danh từ