Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 02 dàn bài văn tả quang cảnh lớp học hay cho học...

02 dàn bài văn tả quang cảnh lớp học hay cho học sinh lớp 5

CHIA SẺ

Dàn ý tập làm văn: Tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài Tập làm văn và trong một tiết kiểm tra.

Tả Quang cảnh lớp học

Tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài Tập làm văn

MB:

*Giới thiệu chung: Thời gian làm bài kiểm tra (tiết….thứ…)

TB:

* Tả quang cảnh lớp học trong giờ làm bài:

+ Cô giáo:

– Đọc và ghi đề lên bảng.

– Nhắc nhở học sinh chép để chính xác và đọc kĩ đề.

+Học sinh:

– Chuẩn bị giấy làm bài sẵn từ nhà.

– Chép đề, đọc nhiều lần để xác định đúng yêu cầu của đề.

– Lập dàn ý ra nháp.

– Viết bài.

KB:

– Cảm nghĩ của em

– Giờ kiểm tra diễn ra rất nghiêm túc.

– Em vui vì làm được bài

– Hi vọng bài được điểm cao


Hãy tả lớp học của em trong một tiết kiểm tra

MB:

Giới thiệu tiết kiểm tra.

TB:

1. Cô giáo đọc đề kiểm tra

– Lớp xôn xao.

– Thái độ của các học sinh (giỏi, khá, trung bình, kém) khi nghe đọc đề

2. Học sinh bắt đầu làm bài

a) Cảnh họe sinh làm bài

– Suy nghĩ, nháp bài

– Những người làm được bài.

– Những người không làm được bài: nét mặt, tay, dáng ngồi

b) Côgiáo trong tiết kiểm tra

– Đi một vòng quanh lớp.

– Ngồi trước lớp, mắt bao quát.

– Thái độ, cách nhìn đối với một vài học sinh.

c) Không khí lớp học căng thẳngg

– Lớp học im lặng.

– Nghe rõ tiếng bút gãi giấy, vài tiếng sột soạt.

– Vài tiếng rì rầm.

3. Tiết kiểm tra kết thúc

– Những học sinh làm bài xong: gác bút, xem lại bài.

– Những người chưa xong vội làm cho kịp.

– Một vài học sinh tranh thủ liếc nhìn bài của bạn.

– Trống đánh: hiệu lệnh thu bài.

KB:

Cảm nghĩ của em về tiết kiểm tra.

CHIA SẺ