Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề thi cuối kì 2 môn Khoa học lớp 4 : Động vật cần gì để sống?

Kính Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa Học trường Tiểu Học Đông Hòa 2017. Câu 12: (1,0 điểm) Động vật cần gì để sống? Thiếu một yếu tố nào động vật sẽ mau chết?

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1: (1,0 điểm) Thực vật cần gì để sống và phát triển?

A. Không khí, nước, đất.     B. Đất, nước.

C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng.  D. Nước, không khí, ánh sáng.

2: (1,0 điểm) Nên làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng nguồn nhiệt ở nhà?

A. Lau chùi, dọn dẹp bếp sạch sẽ. B. Tắt bếp khi không sử dụng.

C. Trông coi bếp lửa thường xuyên. D. Để lửa nhỏ khi đun nấu.

3: (1,0 điểm) Tính chất của không khí là:

A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

B. Có màu, có mùi, có hình dạng nhất định.

C. Màu trắng, vị lạt, có vi sinh vật.

D. Trong suốt, có mùi, có màu, có hình dạng.

4: (0.5 điểm) Động vật ăn gì để sống:      

A. Ăn động vật.

B. Ăn thực vật.

C. Chỉ ăn lá cây và uống nước.

D. Tùy theo loài động vật mà chúng có nhu cầu về thức ăn khác nhau.

5: (0,5 điểm) Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?

A. Tờ giấy trắng   B. Mặt Trời.    C. Mặt Trăng.     D. Trái Đất.

6: (1.0 điểm) Để bảo vệ mắt cần tránh ánh sáng như thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Ánh sáng quá mạnh.

B. Ánh sáng quá yếu.

C. Không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

D. Ánh sáng quá mạnh; ánh sáng quá yếu; không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

7: (0,5 điểm) Nhiệt độ cơ thể của người khoẻ mạnh là: (Mức 2)

A. 36oC     B. 37oC      C. 38oC      D.39oC

8: (1,0 điểm) Âm thanh từ đâu phát ra

A. Do các vật rung động phát ra.
B. Do tiếng xe máy.
C. Do tiếng trống.
D. Do tiếng ồn.

9: (0,5 điểm) Quá trình quang hợp của thực vật diễn ra vào:

A. Ban đêm.       B. Ban ngày.          C. Cả ngày lẫn đêm.

10: (1,0 điểm) Giữa bắp, châu chấu và ếnh có mối quan hệ gì?

A. Bắp là thức ăn của ếch, bắp là thức ăn của châu chấu.

B. Chấu chấu là thức ăn của bắp, bắp là thức ăn của ếch.

C. Bắp là thức ăn của châu chấu, châu chấu là thức ăn của ếch.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Bắp là thức ăn của ếch, ếch là thức ăn của châu chấu.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (2,0 điểm).

11: (1,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi thức ăn của thực vật?

12: (1,0 điểm) Động vật cần gì để sống? Thiếu một yếu tố nào động vật sẽ mau chết?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm).

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1: (1,0 điểm) Khoanh đúng câu:

C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng.

2: (1,0 điểm) Khoanh đúng câu:

B. Tắt bếp khi không sử dụng.

3: (1,0 điểm) Khoanh đúng câu:

A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

4: (0.5 điểm) Khoanh đúng câu:

D.Tùy theo loài động vật mà chúng có nhu cầu về thức ăn khác nhau.

5: (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

B. Mặt Trời.

6: (1,0 điểm) Khoanh đúng câu:

D. Ánh sáng quá mạnh; ánh sáng quá yếu; không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

7: (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

B. 37oC

8: (1,0 điểm) Khoanh đúng câu:

A. Do các vật rung động phát ra.

9: (0,5 điểm) Khoanh đúng câu:

B. Ban ngày.

10: (1,0 điểm) Điền đúng câu:

C. Bắp là thức ăn của châu chấu, châu chấu là thức ăn của ếch.   

II. PHẦN TỰ LUẬN: (2,0 điểm).

11: Điền đúng được 1,0 điểm,điền thiếu một yếu tố trừ 0,25 điểm.

12: Điền đúng được 1,0 điểm.

Động vật cần không khí, nước, thức ăn, ánh sáng để sống. Nếu thiếu không khí thì động vật sẽ mau chết.

Advertisements (Quảng cáo)