Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Tuyển chọn đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán hay nhất 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán 4 năm học 2016 – 2017: Khối lớp 4 có 548 học sinh, trong đó số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 136 em. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Thời gian làm bài 40 phút

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. (1 điểm) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 7 biểu thị cho 7000?

A.74625            
B.37859            
C.12756              
D.90472

Câu 2. (1 điểm) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

A. 36572          
B.44835            
C.50110              
D.55552

3. (1 điểm) Giá trị của biểu thức: 642 : 2 + 58 là:

A. 321          
B.379            
C.381              
D.379

4. (1 điểm) 4 tấn 35 kg = …kg

A. 4035          
B.40035          
C.435            
D.4350

I. Tự luận: (6 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

5. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

a.6427 + 7694                 b. 864729 – 69653

c. 2456 × 24                   d. 86475: 25

6. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

154 × 35 + 154 × 65

7. (1 điểm) Cho tứ giác ABCD

a. Viết tên các cặp cạnh song song với nhau:

b. Viết tên các cặp cạnh vuông góc với nhau:

Advertisements (Quảng cáo)

8. (2 điểm)

Khối lớp 4 có 548 học sinh, trong đó số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 136 em. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

——– HẾT ———

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 1 môn Toán 4

I. Trắc nghiệm (mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

C

D

A

II. Tự luận: (6 điểm)

5. (2 đ)

a. 14121 (0,5 đ)             b. 795076 (0,5 đ)

c. 58944 (0,5 đ)            d. 3459 (0,5 đ)

6. (1 đ)

154 x 35 + 154 x 65

= 154 x (35 + 65) (0,5 đ)

= 154 x 100 = 15400 (0,5 đ)

7. (1 đ)

a) AB song song với DC (0,5 đ)

b) AB vuông góc với AD và AD vuông góc với DC (0,5 đ)

8. (2đ)

Số học sinh nam là: (0,25)

(548 – 136) : 2 = 206 (học sinh) (0,5)

Số học sinh nữ là: (0,25)

206 + 136 = 342 (học sinh) (0,5)

Đáp số: Nam: 206 học sinh (0, 5)

Nữ: 342 học sinh

Advertisements (Quảng cáo)