Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

[Hà Nội] đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán: Kết quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là?

Đề thi môn Toán trường tiểu học Mai Động – Hà Nội học kì 1 năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 40 phút.

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

1:  Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060;    B.5 070 600; C.5 700 600; D.5 007 600

2:  Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm; B.Hàng nghìn; C.Hàng chục; D.Hàng đơn vị

3: Trong các số 1397; 1367; 1697; 1679 số lớn nhất là số:

A. 1397; B.1367;  C.1697; D.1679

4:  Số trung bình cộng của 49 và 87 là?

A. 67; B.68; C.69 ; D.70

5:  2 tấn = …………..yến?

A. 20 ; B.200; C.2000; D.20000

6:  Hình vẽ bên có?

2016-12-19_081650

A. Hai đườngthẳng song song. Hai gócvuông.

Advertisements (Quảng cáo)

B.Hai đườngthẳng songsong. Ba gócvuông.

C.Ba đường thẳng song song. Hai gócvuông.

D.Ba đường thẳng songsong. Ba góc vuông.

7: Kết quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90; B.195; C.495 ; D.594

8: Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?

A. Thế kỷ XVII; B.Thế kỷ XVIII; C.Thế kỷ XIX; D.Thế kỷ XX

9: Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 450; B.405; C.504 ; D.545

Advertisements (Quảng cáo)

10: Kết quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A.134 ; B.13400; C.1304;    D.1340

II. TỰ LUẬN 

1: Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993

b) 935 807 – 52453

c) 365 x 103

d) 11 890 : 58

2: Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

3: Tính nhanh: 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24


ĐÁP ÁN: 1B; 2B; 3C; 4B; 5B;6A; 7C; 8C; 9C; 10D

1: phép tính đúng: a. 319098; b. 883354; c. 37595; d. 205

2:Bài giải:

Hai lần số học sinh nam là: 672 – 92 = 580 (hs)

Số học.sinh nam là:580 : 2 = 290 (hs)

Số học.sinh nữ là: 672 – 290 = 382 (hs)

Đáp số: 290 họcsinh nam; 382 họcsinh nữ

3: Tính nhanh: 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x (17 + 23 + 1 + 35 + 24)

= 12345 x 100

= 1234500

Advertisements (Quảng cáo)